13 december: nabestaandenbijeenkomst Zorg en Zelfdoding

Op vrijdagmiddag, 13 december 2019, organiseert de Stichting Zorg en Zelfdoding haar jaarlijkse themabijeenkomst:

‘Het blijkt dat nabestaanden die een dierbare hebben verloren door zelfdoding een dubbel rouwproces doormaken. De kennis over deze specifieke rouw is niet altijd beschikbaar waardoor rouwenden soms een eenzame weg moeten gaan.

Gezamenlijk zullen we deze middag aan de hand worden genomen door onze drie gastsprekers;

  •  Resi Lankester: journaliste, schrijfster, ervaringsdeskundige(van haar vader)
  •  Mariska de Winter: ervaringsdeskundige (nabestaande van haar zus)
  •  Piet van Beek: theoloog, geestelijk begeleider, trainer/coach rouwbegeleiding

Met hen gaan we op zoek naar hoe we als nabestaanden onze verhalen wél kunnen vertellen en hoe we de spreekschaamte die we soms voelen kunnen overwinnen. Samen zoeken we deze middag naar openingen en mogelijkheden om de factoren die een belemmering vormen wél te durven uiten. Zodat we ons gehoord en gesteund voelen, de eenzaamheid doorbroken wordt en we met onze rouw op verhaal kunnen komen.’

Meer info: http://www.zorgenzelfdoding.nl/

Terug