Professionals in de ggz

Website met informatie over (wettelijke) vertegenwoordiging

Jaarlijks worden ruim 35.000 mensen benoemd als curator, bewindvoerder of mentor. In de meeste gevallen zijn dit familieleden van handelingsonbekwame volwassenen. Zij verrichten hun belangrijke taak vaak zonder ondersteuning, informatie en richtlijnen die hen helpen hun taak goed uit te voeren.

Zorgaanbieders weten vaak niet of nauwelijks wat de taken en bevoegdheden van deze wettelijk vertegenwoordigers zijn. Daardoor ontstaan problemen en misverstanden. Ook informatie over andere vormen van vertegenwoordiging (bijvoorbeeld via volmacht) is niet altijd goed vindbaar. Het kennisplatform en de website GoedVertenwoordigd.nl moeten hierin verandering brengen.

Op goedvertegenwoordigd.nl vindt u informatie over hoe vertegenwoordiging wordt geregeld en wat de bevoegdheden van een vertegenwoordiger zijn. U vindt er ook informatie over verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging, zoals volmacht en levenstestament, mentorschap, curatele en bewindvoering.

De website is gemaakt onder verantwoordelijkheid en op initiatief van de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) en de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Met financiële steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het VSB fonds.

Naar goedvertegenwoordigd.nl >

 

Familie en naastbetrokkenen

Vragen over het vertegenwoordigen van uw naaste?

Soms kan iemand met een psychiatrische stoornis niet meer voor zichzelf opkomen. Hij heeft dan iemand nodig die hem ondersteunt en beslissingen voor hem neemt. Iemand die hem beschermd en vertegenwoordigd. Meestal is dat een familielid of een naastbetrokkene. In andere gevallen wijst de rechter een wettelijke vertegenwoordiger aan.

Op goedvertegenwoordigd.nl vindt u informatie over het regelen van vertegenwoordiging voor uw naaste. Waarover mag u wel en niet beslissen? Hoe weet u of u uw naaste goed vertegenwoordigt? U vindt er ook informatie over verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging, zoals volmacht, mentorschap, curatele en bewindvoering. Er zijn aparte pagina’s over vertegenwoordiging van mensen met psychiatrische problematiek, dementie of een verstandelijke beperking.

De website goedvertegenwoordigd.nl is een initiatief van de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) en de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI).

Naar goedvertegenwoordigd.nl >

 

Familie en naastbetrokkenen

Familie als partner in de ggz

Binnen de ggz vindt een omslag plaats in het denken over familiebetrokkenheid. Dat wordt niet langer gezien als mogelijke inbreuk op de privacy van de cliënt, maar juist als meerwaarde. In de Wet verplichte ggz wordt het zelfs verplicht.

De meerwaarde van familiebetrokkenheid

De familie weet zoveel meer van de achtergrond en de geschiedenis van de patiënt, daar kun je als hulpverlener gebruik van maken, zegt familievertrouwenspersoon Rita van Maurik in het artikel in MGV. Ook Bert Stavenuiter, directeur van familievereniging Ypsilon, vindt familie een onmisbare partner: ‘Er is een medische reden om verwanten te betrekken. Zij hebben rechtstreeks invloed op de medische conditie van de ggz-patiënt.’

Lees het artikel Familie als partner in de ggz (pdf) >>

Het artikel Familie als partner in de ggz is gepubliceerd in MGV 6 van november 2014. MGV, magazine voor ggz en verslavingszorg, is inmiddels opgeheven. U kunt dit artikel nog wel lezen op mgvonline.nl, het digitale archief van MGV.