Familie en naastbetrokkenen

Wat verandert er in de zorg voor u?

https://www.informatielangdurigezorg.nl/ geeft informatie over de veranderingen in de langdurige zorg en de jeugdhulp. De website geeft uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Voor cliënten met een AWBZ-indicatie die nog geldig is in 2015, bestaat er overgangsrecht. Per indicatie wordt uitgelegd wat het overgangsrecht inhoudt.

U kunt ook bellen met het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp: 0800 – 0126.

Algemene informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg >