Familie en naastbetrokkenen

Ik durf het niet meer te vragen, maar waar zijn die pillen voor?

De LSFVP sprak met beleidsmakers over de rol van de familievertrouwenspersoon, de veranderingen in de zorg en wat die betekenen voor het familievertrouwenswerk.

Kan de familievertrouwenspersoon bijdragen aan de kwaliteit van de behandeling?

 Deze vraag legden we voor aan Jacobine Geel. Zij ziet de meerwaarde van de familievertrouwenspersoon vooral in het voorkomen van misverstanden en onbegrip over de behandeling. En, mocht het nodig zijn, in het opnieuw op gang brengen van de communicatie.

Bekijk het volledige antwoord van Jacobine Geel >

Jacobine Geel is directeur van GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Verwacht

Dit is het eerste in een serie korte interviews. Binnenkort kunt u hier ook interviews zien met José Manshanden van de gemeente Utrecht, Kees van Aart van GGZ Breburg en een tweede interview met Jacobine Geel van GGZ Nederland.

 

Familie en naastbetrokkenen

Hoe staat het met mijn privacy?

De familievertrouwenspersoon maakt van uw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en uzelf.

Dossiers blijven vijf jaar bewaard. In bijzondere situaties kan een leidinggevende toegang hebben tot een dossier, bijvoorbeeld wanneer er een klacht is over de familievertrouwenspersoon. Een aantal administratiegegevens wordt door de LSFVP verwerkt in tabellen. De familievertrouwenspersoon levert deze gegevens anoniem aan.

Download het privacyreglement van de LSFVP (pdf) >

 

Vraag en antwoord over privacygevoelige gegevens

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De familievertrouwenspersoon met wie u uw vragen bespreekt, neemt uw gegevens op. Als vervanging nodig is, geeft de familievertrouwenspersoon een collega toestemming om uw hulpvraag over te nemen. Deze vervanger zal altijd uw toestemming vragen om uw gegevens is te zien.

Wat gebeurt er met mijn gegevens na afloop van het contact met de familievertrouwenspersoon?

Uw gegevens worden na vijf jaar vernietigd.

Kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of vernietigen?

Ja, dat kan. U kunt uw familievertrouwenspersoon vragen om:

  • u een afschrift van uw gegevens te geven;
  • wijzigingen aan te brengen in uw gegevens;
  • al uw gegevens te vernietigen.

U kunt uw verzoek ook per e-mail of per brief sturen aan het landelijk bureau van de LSFVP. Binnen vier weken ontvangt u een schriftelijk antwoord. Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw gegevens, geef dan aan wat u gewijzigd wilt hebben.

Download deze vraag-en-antwoord-pagina van de LSFVP over privacy (pdf) >