Professionals in de ggz

De familievertrouwenspersoon: wegwijzer, bruggenbouwer

De LSFVP sprak met een aantal ggz-professionals en beleidsmakers over de rol van de familievertrouwenspersoon, de veranderingen in de zorg en wat die betekenen voor het familievertrouwenswerk. Aan het woord is Kees van Aart, directeur van GGz Breburg.

De familievertrouwenspersoon als wegwijzer en bruggenbouwer

Kees van Aart ziet de familievertrouwenspersoon vooral als verbinder tussen familie en naastbetrokkenen en de professionele hulpverlening. Zodra cliënten weer thuis wonen, kunnen er problemen ontstaan die familieleden en naastbetrokkenen niet kunnen oplossen. De familievertrouwenspersoon kan hen de weg wijzen naar hulp en ondersteuning. En als het nodig is, (opnieuw) een brug slaan naar de professionele zorg.

Bekijk het fragment met Kees van Aart >

Verwacht

Dit is het tweede in een serie korte interviews. In een eerste interview vroegen we Jacobine Geel van GGZ Nederland: kan de familievertrouwenspersoon bijdragen aan de kwaliteit van de behandeling?

Bekijk het antwoord van Jacobine Geel >

Binnenkort kunt u hier ook interviews zien met José Manshanden van de gemeente Utrecht en een tweede interview met Jacobine Geel van GGZ Nederland.

 

Familie en naastbetrokkenen

De familievertrouwenspersoon: wegwijzer, bruggenbouwer

De LSFVP sprak met een aantal ggz-professionals en beleidsmakers over de rol van de familievertrouwenspersoon, de veranderingen in de zorg en wat die betekenen voor het familievertrouwenswerk. Aan het woord is Kees van Aart, directeur van GGz Breburg.

De familievertrouwenspersoon als wegwijzer en bruggenbouwer

Kees van Aart ziet de familievertrouwenspersoon vooral als verbinder tussen familie en naastbetrokkenen en de professionele hulpverlening. Zodra cliënten weer thuis wonen, kunnen er problemen ontstaan die familieleden en naastbetrokkenen niet kunnen oplossen. De familievertrouwenspersoon kan hen de weg wijzen naar hulp en ondersteuning. En als het nodig is, (opnieuw) een brug slaan naar de professionele zorg.

Bekijk het fragment met Kees van Aart >

Verwacht

Dit is het tweede in een serie korte interviews. In een eerste interview vroegen we Jacobine Geel van GGZ Nederland: kan de familievertrouwenspersoon bijdragen aan de kwaliteit van de behandeling?

Bekijk het antwoord van Jacobine Geel >

Binnenkort kunt u hier ook interviews zien met José Manshanden van de gemeente Utrecht en een tweede interview met Jacobine Geel van GGZ Nederland.

 

Over de LSFVP

Privacyreglement LSFVP

Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor het verrichten van hun taak. Niemand mag deze dossiers inzien behalve de familievertrouwenspersoon, zijn vervanger en de hulpvrager.

Dossiers blijven vijf jaar bewaard. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij een klacht over de familievertrouwenspersoon, kan een leidinggevende toegang hebben tot een dossier. Een aantal administratiegegevens wordt anoniem verwerkt in tabellen.

Download het het privacyreglement van de LSFVP (pdf) >

Hulpvragers worden via onze folder en de website gewezen op dit privacyreglement. Daarnaast is er een vraag-en-antwoord-pagina voor hulpvragers.

Bekijk de vraag-en-antwoordpagina van de LSFVP over privacy (pdf) >