Professionals in de ggz

Bemiddelen tussen familie, ggz en gemeente

De LSFVP sprak met een aantal ggz-professionals en beleidsmakers over de rol van de familievertrouwenspersoon, de veranderingen in de zorg en wat die betekenen voor het familievertrouwenswerk.

De familievertrouwenspersoon in de ambulantisering

Steeds meer cliënten worden ambulant behandeld, in hun eigen thuissituatie. Tegelijkertijd verschuiven er zorgtaken naar de gemeenten. Cliënten en hun familie en naastbetrokkenen krijgen te maken met nieuwe regels en nieuwe hulpverleners. José Manshanden ziet daarin een duidelijke taak voor de familievertrouwenspersoon: bemiddelen als het niet goed gaat.

José Manshanden is directielid bij de gemeente Utrecht. Zij is speciaal belast met het voorbereiden van de gemeente op de nieuwe taken binnen de zorg.

Verwacht

Dit is het derde fragment in een serie korte interviews. Eerder gepubliceerd:

 • Jacobine Geel, directeur GGZ Nederland, over de bijdrage van de familievertrouwenspersoon aan de kwaliteit van de behandeling; bekijk fragment >
 • Kees van Aart, directeur GGz Breburg, over de familievertrouwenspersoon als wegwijzer en bruggenbouwer naar de professionele hulpverlening; bekijk fragment >

Binnenkort kunt u hier een tweede fragment met Jacobine Geel zien over de rol van de familievertrouwenspersoon in de mantelzorg.

 

Familie en naastbetrokkenen

Bemiddelen tussen familie, ggz en gemeente

De LSFVP sprak met een aantal ggz-professionals en beleidsmakers over de rol van de familievertrouwenspersoon, de veranderingen in de zorg en wat die betekenen voor het familievertrouwenswerk.

De familievertrouwenspersoon in de ambulantisering

Steeds meer cliënten worden ambulant behandeld, in hun eigen thuissituatie. Tegelijkertijd verschuiven er zorgtaken naar de gemeenten. Cliënten en hun familie en naastbetrokkenen krijgen te maken met nieuwe regels en nieuwe hulpverleners. José Manshanden ziet daarin een duidelijke taak voor de familievertrouwenspersoon: bemiddelen als het niet goed gaat.

José Manshanden is directielid bij de gemeente Utrecht. Zij is speciaal belast met het voorbereiden van de gemeente op de nieuwe taken binnen de zorg.

Verwacht

Dit is het derde fragment in een serie korte interviews. Eerder gepubliceerd:

 • Jacobine Geel, directeur GGZ Nederland, over de bijdrage van de familievertrouwenspersoon aan de kwaliteit van de behandeling; bekijk fragment >>
 • Kees van Aart, directeur GGz Breburg, over de familievertrouwenspersoon als wegwijzer en bruggenbouwer naar de professionele hulpverlening; bekijk fragment >>

Binnenkort kunt u hier een tweede fragment met Jacobine Geel zien over de rol van de familievertrouwenspersoon in de mantelzorg?

 

Professionals in de ggz

FABuleus: ervaringsverhalen als lesmateriaal

FAB staat voor ‘familie als bondgenoot’. Dat het betrekken van familie en naastbetrokkenen een gunstig effect heeft op het herstel van de cliënt, is bekend. In de meeste ggz-instellingen worden familie en naastbetrokkenen wel gehoord. Maar dat betekent niet dat er ook echt geluisterd wordt. Binnen de FAB-training krijgen hulpverleners informatie uit de eerste hand over wat het betekent om een dierbare te hebben met psychiatrische problemen. De ervaringsverhalen van familie en naastbetrokkenen geven hulpverleners een beter inzicht in:

 • wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven van familie en naastbetrokkenen
 • hoe samenwerking met familie en naastbetrokkenen kan bijdragen aan het herstel van de cliënt.

De drie rollen belicht…

Behalve familie en naastbetrokkenen worden bij de training ook cliënten ingezet. Eerst worden de drie partijen apart getraind in hun eigen rol in de triade. Daarna geven cliënten en familie/naastbetrokkenen samen met een professionele trainer een FAB-training aan hulpverleners.

…in drie instellingen

Mondriaan, Parnassia en GGZ Centraal doen mee aan FABuleus. Na afloop van het project hebben deze instellingen een FAB-team om hulpverleners te trainen in de omgang met familie en naastbetrokkenen van cliënten.

Wat levert het op?

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van de trainingen. Onderzocht wordt:

 • of de opvattingen van hulpverleners over de rol van familie in de triade veranderen
 • of er meer contact is tussen familie en hulpverleners.

Meer informatie vindt u op de website van het Landelijk Platform GGz >

 

Familie en naastbetrokkenen

FABuleus: uw ervaringen als lesmateriaal

FAB staat voor ‘familie als bondgenoot’. Dat het betrekken van familie en naastbetrokkenen een gunstig effect heeft op het herstel van de cliënt, is bekend. In de meeste ggz-instellingen worden familie en naastbetrokkenen wel gehoord. Maar dat betekent niet dat er ook echt geluisterd wordt. Binnen de FAB-training krijgen hulpverleners informatie uit de eerste hand over wat het betekent om een dierbare te hebben met psychiatrische problemen. De ervaringsverhalen van familie en naastbetrokkenen geven hulpverleners een beter inzicht in:

 • wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven van familie en naastbetrokkenen
 • hoe samenwerking met familie en naastbetrokkenen kan bijdragen aan het herstel van de cliënt.

De drie rollen belicht…

Behalve familie en naastbetrokkenen worden bij de training ook cliënten ingezet. Eerst worden de drie partijen apart getraind in hun eigen rol in de triade. Daarna geven cliënten en familie/naastbetrokkenen samen met een professionele trainer een FAB-training aan hulpverleners.

…in drie instellingen

Mondriaan, Parnassia en GGZ Centraal doen mee aan FABuleus. Na afloop van het project hebben deze instellingen een FAB-team om hulpverleners te trainen in de omgang met familie en naastbetrokkenen van cliënten.

Wat levert het op?

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van de trainingen. Onderzocht wordt:

 • of de opvattingen van hulpverleners over de rol van familie in de triade veranderen
 • of er meer contact is tussen familie en hulpverleners.

Meer informatie vindt u op de website van het Landelijk Platform GGz >

 

Professionals in de ggz

Familie als partner in de ggz

Binnen de ggz vindt een omslag plaats in het denken over familiebetrokkenheid. Dat wordt niet langer gezien als mogelijke inbreuk op de privacy van de cliënt, maar juist als meerwaarde. In de Wet verplichte ggz wordt het zelfs verplicht.

De meerwaarde van familiebetrokkenheid

De familie weet zoveel meer van de achtergrond en de geschiedenis van de patiënt, daar kun je als hulpverlener gebruik van maken, zegt familievertrouwenspersoon Rita van Maurik in het artikel in MGV. Ook Bert Stavenuiter, directeur van familievereniging Ypsilon, vindt familie een onmisbare partner: ‘Er is een medische reden om verwanten te betrekken. Zij hebben rechtstreeks invloed op de medische conditie van de ggz-patiënt.’

Lees het artikel Familie als partner in de ggz (pdf) >

Het artikel Familie als partner in de ggz is gepubliceerd in MGV 6 van november 2014. MGV, magazine voor ggz en verslavingszorg, is inmiddels opgeheven. U kunt dit artikel nog wel lezen op mgvonline.nl, het digitale archief van MGV.