Professionals in de ggz

Maak kennis met twee nieuwe bestuursleden

Rob Laane: Familieparticipatie als vanzelfsprekendheid

Rob Laane begon zijn loopbaan als psychiatrische verpleegkundige. Sinds 2000 werkt hij als beleidsmedewerker en zorginkoper ggz bij een zorgverzekeraar. Hij is ook verbonden aan de Commissie ggz van Zorgverzekeraars Nederland.

Rob Laane

‘Familiebeleid is een belangrijk thema bij het inkopen van zorg. We streven ernaar dat alle ggz-instellingen een contract hebben met de LSFVP. In de grote instellingen is dat al zo, maar er zijn nog genoeg kleine instellingen zonder familievertrouwenspersoon. Nog niet alle instellingen zijn ervan doordrongen dat familievertrouwenswerk geen hygiënefactor is, maar een wezenlijke toevoeging aan de zorg. Wat dat betreft kunnen we nog wel iets leren van Italië. Daar is de familie echt onderdeel van de behandeling. Zonder familie gebeurt er niets. Het zal wel nooit Italiaans worden hier, maar dat familie een belangrijke rol heeft, daar kun je niet omheen.

‘Familieleden en naastbetrokkenen willen op een nette manier geïnformeerd worden door de instelling, zonder daarvoor te hoeven strijden. Ze willen gewaardeerd worden om hun kennis en ervaring met de cliënt. Terecht. Als familie in een vroeg stadium bij de behandeling wordt betrokken, ontstaan er later minder problemen. De familievertrouwenspersoon heeft een belangrijke bemiddelende rol in de communicatie met de instelling. Hij is noodzakelijk om bottlenecks weg te nemen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat familieparticipatie iets heel gewoons wordt. Een vanzelfsprekendheid.’

 

Peter Glasbeek: Gemeenten nog onervaren in zorgtaken

Peter Glasbeek is jurist, manager en politicus. Hij was als wethouder verantwoordelijk voor de voorbereiding van de overgang van de langdurige zorg en de jeugdzorg naar de gemeente.

Peter Glasbeek

‘Mijn interesse gaat uit naar het versterken van de netwerken rondom zorgvragers en mantelzorgers. Dan kom je vanzelf bij de LSFVP terecht. Toen ik las dat de LSFVP bestuursleden zocht, heb ik geen moment geaarzeld.

‘Gemeenten reageren nog vaak onvoldoende op mensen met zware psychosociale problematiek; het zijn inwoners waar ze nog weinig ervaring mee hebben. Dat maakt het voor mantelzorgers lastig om met de gemeente te communiceren. Aan de andere kant zien mantelzorgers steeds meer zorgtaken op zich afkomen. De belastbaarheid van mantelzorgers heeft ook haar grenzen. Ze moeten in hun poging om grip te krijgen op de situatie goed worden ondersteund. De familievertrouwenspersoon is daar een belangrijke pijler in.

‘Ik voorzie dat het voor de gemeenten nog een uitdaging wordt om hun nieuwe taken goed uit te voeren. Dan denk ik aan het tekort aan sociale huurwoningen en de toeleiding naar werk van deze groep. Bij een gemeente wordt de focus al snel bepaald door de beschikbare middelen en dan loop je het risico dat mensen tussen wal en schip vallen. Het is voor gemeenteraden daarom heel belangrijk om de juiste signalen te krijgen of regelingen en instanties wel of niet goed functioneren. Ook daar kan de familievertrouwenspersoon een rol in spelen. In de tegenmacht.’

 

Professionals in de ggz

Suïcide bespreekbaar maken

Praten over suïcide…

De familievertrouwenspersoon krijgt regelmatig vragen over suïcidepreventie. Hoe accepteer je de doodswens van een dierbare? Hoe voorkom je een suïcidepoging? De familievertrouwenspersoon ondersteunt ook nabestaanden na een geslaagde suïcide. Dan overheerst het verdriet, maar er is soms ook woede. Hoe kon dit gebeuren? Waarom is er niet naar mijn waarschuwingen geluisterd? De communicatie in de zorg over suïcide kan en moet beter.

…ook met familie

Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie werken cliënten en naasten samen aan een methode om beter met suïcide om te kunnen gaan. De LSFVP stelt voor om suïcidepreventie meer centraal te stellen in het contact met de familie. Het behandelend team kan daarin het initiatief nemen. Door familie en naastbetrokkenen meer te betrekken bij de behandeling, beter te informeren en te wijzen op cursussen. Ook de opvang van nabestaanden is een aandachtspunt.

Lees de aanbevelingen van cliënten en naasten in de 113Online-factsheet >

Suïcide landelijk op de agenda

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie werd in 2014 opgericht om suïcide bespreekbaar te maken en een methode te ontwikkelen voor suïcidepreventie. Aanleiding was de stijging van het aantal zelfmoorden in Nederland. Stichting 113Online coördineert de agenda en biedt online informatie, hulp en lotgenotencontact. De LSFVP behartigt binnen de agenda samen met de familieraden van het LPGGz de belangen van de familie en naastbetrokkenen in de ggz.

 

Over de LSFVP

Meer vragen aan familievertrouwenspersoon in 2014

Vandaag verscheen ons jaarverslag 2014.  Daarin leest u welke activiteiten we in 2014 ondernamen en tot welke resultaten dat heeft geleid. Er werd vaker een beroep gedaan op de familievertrouwenspersoon.

Meer hulpvragen, complexere problematiek

In 2014 behandelden onze familievertrouwenspersonen 1940 casussen, maar liefst 30% meer dan in het jaar daarvoor. Een mogelijke verklaring is de grotere bekendheid en betere bereikbaarheid van de familievertrouwenspersoon – het aantal bij de LSFVP aangesloten instellingen is opnieuw toegenomen. Opmerkelijk is dat de casuïstiek vaker een ernstig karakter heeft. Dat kan te maken hebben met het feit dat steeds meer cliënten ambulant worden behandeld. Familie en naastbetrokkenen komen daardoor vaker onder grote druk te staan.

Het wie, wat en hoe van familievertrouwenswerk

Om meer inzicht te krijgen in het familievertrouwenswerk, namen we in 2014 een digitaal registratiesysteem in gebruik. Hiermee brengen we het profiel van de hulpvrager, de aard van de hulpvragen en het hulpaanbod van de familievertrouwenspersoon in kaart. De registratie is anoniem. We gebruiken de gegevens om trends zichtbaar te maken en onze dienstverlening te verbeteren. Ook hopen we onderzoek te stimuleren naar de specifieke problemen en behoeften van familie en naastbetrokkenen in de ggz.

Nulmeting 2014

In 2014 zijn de meeste hulpvragers moeder (36%) of partner (16%) van een cliënt. De hulpvragen die het meest voorkomen zijn ‘vraag om informatie/advies’ (34%) en ‘ontevreden met de zorg/behandeling’ (26%). In 35% van de gevallen kan de fvp volstaan met het geven van informatie en advies. Ook biedt de fvp vaak een steunend contact (20%) en bemiddeling bij communicatie (19%). Van de betrokken cliënten is meer dan de helft in zorg bij de volwassenenpsychiatrie (54%).

Bekijk alle resultaten in het jaarverslag 2014  online >

Of download het jaarverslag in pdf >

Een gedrukt jaarverslag ontvangen?

Onze relaties ontvangen een dezer dagen per post een gedrukt exemplaar van het jaarverslag. Ontving u geen gedrukt jaarverslag of wilt u extra exemplaren aanvragen, dan kunt u mailen naar info@lsfvp.nl >

 

Professionals in de ggz

Meer vragen aan familievertrouwenspersoon in 2014

 

Vandaag verscheen ons jaarverslag 2014.  Daarin leest u welke activiteiten we in 2014 ondernamen en tot welke resultaten dat heeft geleid. Er werd vaker een beroep gedaan op de familievertrouwenspersoon.

Meer hulpvragen, complexere problematiek

In 2014 behandelden onze familievertrouwenspersonen 1940 casussen, maar liefst 30% meer dan in het jaar daarvoor. Een mogelijke verklaring is de grotere bekendheid en betere bereikbaarheid van de familievertrouwenspersoon – het aantal bij de LSFVP aangesloten instellingen is opnieuw toegenomen. Opmerkelijk is dat de casuïstiek vaker een ernstig karakter heeft. Dat kan te maken hebben met het feit dat steeds meer cliënten ambulant worden behandeld. Familie en naastbetrokkenen komen daardoor vaker onder grote druk te staan.

Het wie, wat en hoe van familievertrouwenswerk

Om meer inzicht te krijgen in het familievertrouwenswerk, namen we in 2014 een digitaal registratiesysteem in gebruik. Hiermee brengen we het profiel van de hulpvrager, de aard van de hulpvragen en het hulpaanbod van de familievertrouwenspersoon in kaart. De registratie is anoniem. We gebruiken de gegevens om trends zichtbaar te maken en onze dienstverlening te verbeteren. Ook hopen we onderzoek te stimuleren naar de specifieke problemen en behoeften van familie en naastbetrokkenen in de ggz.

Nulmeting 2014

In 2014 zijn de meeste hulpvragers moeder (36%) of partner (16%) van een cliënt. De hulpvragen die het meest voorkomen zijn ‘vraag om informatie/advies’ (34%) en ‘ontevreden met de zorg/behandeling’ (26%). In 35% van de gevallen kan de fvp volstaan met het geven van informatie en advies. Ook biedt de fvp vaak een steunend contact (20%) en bemiddeling bij communicatie (19%). Van de betrokken cliënten is meer dan de helft in zorg bij de volwassenenpsychiatrie (54%).

Bekijk alle resultaten in het jaarverslag 2014 online >

Of download het jaarverslag in pdf >

Een gedrukt jaarverslag ontvangen?

Onze relaties ontvangen een dezer dagen per post een gedrukt exemplaar van het jaarverslag. Ontving u geen gedrukt jaarverslag of wilt u extra exemplaren aanvragen, dan kunt u mailen naar info@lsfvp.nl >

 

Over de LSFVP

Gemeenten nog onervaren in nieuwe zorgtaken

Peter Glasbeek is bestuurslid van de LSFVP. Een kennismaking.

Peter Glasbeek is jurist, manager en politicus. Hij was als wethouder verantwoordelijk voor de voorbereiding van de overgang van de langdurige zorg en de jeugdzorg naar de gemeente.

Peter Glasbeek

‘Mijn interesse gaat uit naar het versterken van de netwerken rondom zorgvragers en mantelzorgers. Dan kom je vanzelf bij de LSFVP terecht. Toen ik las dat de LSFVP bestuursleden zocht, heb ik geen moment geaarzeld.

‘Gemeenten reageren nog vaak onvoldoende op mensen met zware psychosociale problematiek; het zijn inwoners waar ze nog weinig ervaring mee hebben. Dat maakt het voor mantelzorgers lastig om met de gemeente te communiceren. Aan de andere kant zien mantelzorgers steeds meer zorgtaken op zich afkomen. De belastbaarheid van mantelzorgers heeft ook haar grenzen. Ze moeten in hun poging om grip te krijgen op de situatie goed worden ondersteund. De familievertrouwenspersoon is daar een belangrijke pijler in.

‘Ik voorzie dat het voor de gemeenten nog een uitdaging wordt om hun nieuwe taken goed uit te voeren. Dan denk ik aan het tekort aan sociale huurwoningen en de toeleiding naar werk van deze groep. Bij een gemeente wordt de focus al snel bepaald door de beschikbare middelen en dan loop je het risico dat mensen tussen wal en schip vallen. Het is voor gemeenteraden daarom heel belangrijk om de juiste signalen te krijgen of regelingen en instanties wel of niet goed functioneren. Ook daar kan de familievertrouwenspersoon een rol in spelen. In de tegenmacht.’

Maak ook kennis met bestuurslid Rob Laane >

 

Algemeen

Jaarverslag 2014 | Meer hulpvragen, complexere problematiek

Vandaag verscheen ons jaarverslag 2014.  Daarin leest u welke activiteiten we in 2014 ondernamen en tot welke resultaten dat heeft geleid. Er werd vaker een beroep gedaan op de familievertrouwenspersoon.

Meer hulpvragen, complexere problematiek

In 2014 behandelden onze familievertrouwenspersonen 1940 casussen, maar liefst 30% meer dan in het jaar daarvoor. Een mogelijke verklaring is de grotere bekendheid en betere bereikbaarheid van de familievertrouwenspersoon – het aantal bij de LSFVP aangesloten instellingen is opnieuw toegenomen. Opmerkelijk is dat de casuïstiek vaker een ernstig karakter heeft. Dat kan te maken hebben met het feit dat steeds meer cliënten ambulant worden behandeld. Familie en naastbetrokkenen komen daardoor vaker onder grote druk te staan.

Het wie, wat en hoe van familievertrouwenswerk

Om meer inzicht te krijgen in het familievertrouwenswerk, namen we in 2014 een digitaal registratiesysteem in gebruik. Hiermee brengen we het profiel van de hulpvrager, de aard van de hulpvragen en het hulpaanbod van de familievertrouwenspersoon in kaart. De registratie is anoniem. We gebruiken de gegevens om trends zichtbaar te maken en onze dienstverlening te verbeteren. Ook hopen we onderzoek te stimuleren naar de specifieke problemen en behoeften van familie en naastbetrokkenen in de ggz.

Nulmeting 2014

In 2014 zijn de meeste hulpvragers moeder (36%) of partner (16%) van een cliënt. De hulpvragen die het meest voorkomen zijn ‘vraag om informatie/advies’ (34%) en ‘ontevreden met de zorg/behandeling’ (26%). In 35% van de gevallen kan de fvp volstaan met het geven van informatie en advies. Ook biedt de fvp vaak een steunend contact (20%) en bemiddeling bij communicatie (19%). Van de betrokken cliënten is meer dan de helft in zorg bij de volwassenenpsychiatrie (54%).

Bekijk alle resultaten in het jaarverslag 2014 online >

Of download het jaarverslag in pdf >

Een gedrukt jaarverslag ontvangen?

Onze relaties ontvangen een dezer dagen per post een gedrukt exemplaar van het jaarverslag. Ontving u geen gedrukt jaarverslag of wilt u extra exemplaren aanvragen, dan kunt u mailen naar info@lsfvp.nl >

 

Familie en naastbetrokkenen

Meer vragen aan familievertrouwenspersoon in 2014

Vandaag verscheen ons jaarverslag 2014.  Daarin leest u welke activiteiten we in 2014 ondernamen en tot welke resultaten dat heeft geleid. Er werd vaker een beroep gedaan op de familievertrouwenspersoon.

Meer hulpvragen, complexere problematiek

In 2014 behandelden onze familievertrouwenspersonen 1940 casussen, maar liefst 30% meer dan in het jaar daarvoor. Een mogelijke verklaring is de grotere bekendheid en betere bereikbaarheid van de familievertrouwenspersoon – het aantal bij de LSFVP aangesloten instellingen is opnieuw toegenomen. Opmerkelijk is dat de casuïstiek vaker een ernstig karakter heeft. Dat kan te maken hebben met het feit dat steeds meer cliënten ambulant worden behandeld. Familie en naastbetrokkenen komen daardoor vaker onder grote druk te staan.

Het wie, wat en hoe van familievertrouwenswerk

Om meer inzicht te krijgen in het familievertrouwenswerk, namen we in 2014 een digitaal registratiesysteem in gebruik. Hiermee brengen we het profiel van de hulpvrager, de aard van de hulpvragen en het hulpaanbod van de familievertrouwenspersoon in kaart. De registratie is anoniem. We gebruiken de gegevens om trends zichtbaar te maken en onze dienstverlening te verbeteren. Ook hopen we onderzoek te stimuleren naar de specifieke problemen en behoeften van familie en naastbetrokkenen in de ggz.

Nulmeting 2014

In 2014 zijn de meeste hulpvragers moeder (36%) of partner (16%) van een cliënt. De hulpvragen die het meest voorkomen zijn ‘vraag om informatie/advies’ (34%) en ‘ontevreden met de zorg/behandeling’ (26%). In 35% van de gevallen kan de fvp volstaan met het geven van informatie en advies. Ook biedt de fvp vaak een steunend contact (20%) en bemiddeling bij communicatie (19%). Van de betrokken cliënten is meer dan de helft in zorg bij de volwassenenpsychiatrie (54%).

Bekijk alle resultaten in het jaarverslag 2014 online >

Of download het jaarverslag in pdf >

Een gedrukt jaarverslag ontvangen?

Onze relaties ontvangen een dezer dagen per post een gedrukt exemplaar van het jaarverslag. Ontving u geen gedrukt jaarverslag of wilt u extra exemplaren aanvragen, dan kunt u mailen naar info@lsfvp.nl >

 

Over de LSFVP

Familieparticipatie als vanzelfsprekendheid

Rob Laane is bestuurslid van de LSFVP. Een kennismaking.

Rob Laane begon zijn loopbaan als psychiatrische verpleegkundige. Sinds 2000 werkt hij als beleidsmedewerker en zorginkoper ggz bij een zorgverzekeraar. Hij is ook verbonden aan de Commissie ggz van Zorgverzekeraars Nederland.

Rob Laane

‘Familiebeleid is een belangrijk thema bij het inkopen van zorg. We streven ernaar dat alle ggz-instellingen een contract hebben met de LSFVP. In de grote instellingen is dat al zo, maar er zijn nog genoeg kleine instellingen zonder familievertrouwenspersoon. Nog niet alle instellingen zijn ervan doordrongen dat familievertrouwenswerk geen hygiënefactor is, maar een wezenlijke toevoeging aan de zorg. Wat dat betreft kunnen we nog wel iets leren van Italië. Daar is de familie echt onderdeel van de behandeling. Zonder familie gebeurt er niets. Het zal wel nooit Italiaans worden hier, maar dat familie een belangrijke rol heeft, daar kun je niet omheen.

‘Familieleden en naastbetrokkenen willen op een nette manier geïnformeerd worden door de instelling, zonder daarvoor te hoeven strijden. Ze willen gewaardeerd worden om hun kennis en ervaring met de cliënt. Terecht. Als familie in een vroeg stadium bij de behandeling wordt betrokken, ontstaan er later minder problemen. De familievertrouwenspersoon heeft een belangrijke bemiddelende rol in de communicatie met de instelling. Hij is noodzakelijk om bottlenecks weg te nemen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat familieparticipatie iets heel gewoons wordt. Een vanzelfsprekendheid.’

Maak ook kennis met bestuurslid Peter Glasbeek >

 

Familie en naastbetrokkenen

Suïcide bespreekbaar maken

Praten over suïcide…

De familievertrouwenspersoon krijgt regelmatig vragen over suïcidepreventie. Hoe accepteer je de doodswens van een dierbare? Hoe voorkom je een suïcidepoging? De familievertrouwenspersoon ondersteunt ook nabestaanden na een geslaagde suïcide. Dan overheerst het verdriet, maar er is soms ook woede. Hoe kon dit gebeuren? Waarom is er niet naar mijn waarschuwingen geluisterd? De communicatie in de zorg over suïcide kan en moet beter.

…ook met familie

Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie werken cliënten en naasten samen aan een methode om beter met suïcide om te kunnen gaan. De LSFVP stelt voor om suïcidepreventie meer centraal te stellen in het contact met de familie. Het behandelend team kan daarin het initiatief nemen. Door familie en naastbetrokkenen meer te betrekken bij de behandeling, beter te informeren en te wijzen op cursussen. Ook de opvang van nabestaanden is een aandachtspunt.

Lees de aanbevelingen van cliënten en naasten in de 113Online-factsheet >

Suïcide landelijk op de agenda

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie werd in 2014 opgericht om suïcide bespreekbaar te maken en een methode te ontwikkelen voor suïcidepreventie. Aanleiding was de stijging van het aantal zelfmoorden in Nederland. Stichting 113Online coördineert de agenda en biedt online informatie, hulp en lotgenotencontact. De LSFVP behartigt binnen de agenda samen met de familieraden van het LPGGz de belangen van de familie en naastbetrokkenen in de ggz.

 

Nieuws

Maak suïcide beter bespreekbaar in de ggz

Praten over suïcide…

De familievertrouwenspersoon krijgt regelmatig vragen over suïcidepreventie. Hoe accepteer je de doodswens van een dierbare? Hoe voorkom je een suïcidepoging? De familievertrouwenspersoon ondersteunt ook nabestaanden na een geslaagde suïcide. Dan overheerst het verdriet, maar er is soms ook woede. Hoe kon dit gebeuren? Waarom is er niet naar mijn waarschuwingen geluisterd? De communicatie in de zorg over suïcide kan en moet beter.

…ook met familie

Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie werken cliënten en naasten samen aan een methode om beter met suïcide om te kunnen gaan. De LSFVP stelt voor om suïcidepreventie meer centraal te stellen in het contact met de familie. Het behandelend team kan daarin het initiatief nemen. Door familie en naastbetrokkenen meer te betrekken bij de behandeling, beter te informeren en te wijzen op cursussen. Ook de opvang van nabestaanden is een aandachtspunt.

Lees de aanbevelingen van cliënten en naasten in de 113Online-factsheet >

Suïcide landelijk op de agenda

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie werd in 2014 opgericht om suïcide bespreekbaar te maken en een methode te ontwikkelen voor suïcidepreventie. Aanleiding was de stijging van het aantal zelfmoorden in Nederland. Stichting 113Online coördineert de agenda en biedt online informatie, hulp en lotgenotencontact. De LSFVP behartigt binnen de agenda samen met de familieraden van het LPGGz de belangen van de familie en naastbetrokkenen in de ggz.