Familie en naastbetrokkenen, Professionals in de ggz, Uitgelicht

Tweede Kamer akkoord met Wet verplichte ggz, inclusief familievertrouwenspersoon

Nieuw in de Wet verplichte ggz is de familievertrouwenspersoon (hoofdstuk 12). Zorgaanbieders zijn verplicht om familie en naasten van hun cliënten de diensten van de familievertrouwenspersoon aan te bieden. Dat zet de stem van de familie kracht bij. De familievertrouwenspersoon is op de hoogte van wet- en regelgeving en kent de weg in de zorg. Met de deskundige ondersteuning van de familievertrouwenspersoon is het voor familie en naasten eenvoudiger om een klacht in te dienen of tekortkomingen in de zorg te melden bij de Inspectie.

Zorg boven opname

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen van 1994. In de naamswijziging schuilt ook het belangrijkste verschil tussen de twee wetten. Stond in de Bopz opname nog centraal, de nieuwe wet verplichte ggz richt zich op zorg en behandeling. Die behandeling hoeft niet plaats te vinden in een ggz-instelling. Als het beter is voor de cliënt, kan hij of zij ook thuis worden behandeld of op een andere logische locatie.

Geen observatiemaatregel

Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag werd de zogenaamde observatiemaatregel weggestemd. De maatregel maakte het mogelijk om mensen die verward overkomen drie dagen verplicht ter observatie op te nemen in een ggz-instelling. De Kamer vond dit strijdig met het behandelprincipe van de wet. Tegen de observatiemaatregel is intensief gelobbyd door familie- en cliëntenorganisaties.

De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit zal vermoedelijk nog een jaar in beslag nemen.

Familie en naastbetrokkenen

Het Grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst!

De deelnemende politici worden voor scherpe keuzes gesteld rondom de thema’s maatwerk, samenwerking, arbeidsmarkt en preventie. Hoe kunnen professionals meer maatwerk bieden aan patiënten en cliënten? Vinden patiënten en cliënten de juiste zorg op de juiste plaats? Hoe pakken we de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt aan? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het gaat om preventie?

Deelnemende politici

De woordvoerders van de politieke partijen zijn Arno Rutte (VVD), Mona Keijzer (CDA), Linda Voortman (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Pia Dijkstra (D66), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Léonie Sazias (50PLUS), Karen Gerbrands (PVV) en een vertegenwoordiger van de PvdA. Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut. Medisch cabaretier Michiel Peereboom verzorgt een intermezzo.

Wilt u hierbij aanwezig zijn?

U kunt zich kosteloos aanmelden voor dit debat. De ontvangst is vanaf 15.00 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat duurt van 16.00 tot 18.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Meld u aan voor het zorgdebat 2017 >

 

Professionals in de ggz

Het Grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst!

De deelnemende politici worden voor scherpe keuzes gesteld rondom de thema’s maatwerk, samenwerking, arbeidsmarkt en preventie. Hoe bieden we als professionals meer maatwerk aan patiënten en cliënten? Leveren we de juiste zorg op de juiste plaats? Hoe pakken we de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt aan? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het gaat om preventie?

Deelnemende politici

De woordvoerders van de politieke partijen zijn Arno Rutte (VVD), Mona Keijzer (CDA), Linda Voortman (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Pia Dijkstra (D66), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Léonie Sazias (50PLUS), Karen Gerbrands (PVV) en een vertegenwoordiger van de PvdA. Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut. Medisch cabaretier Michiel Peereboom verzorgt een intermezzo.

Wilt u hierbij aanwezig zijn?

U kunt zich kosteloos aanmelden voor dit debat. De ontvangst is vanaf 15.00 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat duurt van 16.00 tot 18.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Meld u aan voor het zorgdebat 2017 >

Familie en naastbetrokkenen, Professionals in de ggz

Kies 15 maart voor de ggz!

Wat willen de politieke partijen met de geestelijke gezondheidszorg?

In de kieswijzer leest u hoe de partijen denken over belangrijke thema’s in de ggz en de verslavingszorg. Zijn ze voor of tegen een eigen bijdrage? Wat gaan ze doen om verslaving te voorkomen? Hoe willen ze het stigma van mensen met psychiatrische problemen tegengaan? En wat gaan ze doen om die mensen aan een baan te helpen?

Naar kiesvoorggz.nl >

‘Kies voor ggz’ is een initiatief van GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

Uitgelicht

Kies 15 maart voor de ggz!

Wat willen de politieke partijen met de geestelijke gezondheidszorg?

In de ggz-kieswijzer leest u hoe de partijen denken over belangrijke thema’s in de ggz en de verslavingszorg. Zijn ze voor of tegen een eigen bijdrage? Wat gaan ze doen om verslaving te voorkomen? Hoe willen ze het stigma van mensen met psychiatrische problemen tegengaan? En wat gaan ze doen om die mensen aan een baan te helpen?

Naar kiesvoorggz.nl >

‘Kies voor GGZ’ is een initiatief van GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

Uitgelicht

Start 113-campagne om stijgend aantal zelfmoorden omlaag te brengen

Zelfmoord voorkomen begint met ‘De vraag van je leven’

“Denk je wel eens dat je niet meer verder wil?” Deze simpele vraag kan iemand met zelfmoordgedachten het gevoel geven echt mee te tellen en zo een opening bieden voor een gesprek over zijn of haar problemen. Dat zei psychiater Jan Mokkenstorm in de Nieuwsuur-uitzending van 6 februari 2017. Het aantal zelfmoorden in Nederland neemt toe. Daarom start 113 Zelfmoordpreventie met de landelijke campagne ‘De vraag van je leven’.

Zeeland: minder zelfmoorden door meer samenwerking

Zeeland is de eerste provincie die start met een netwerk om zelfmoord te voorkomen. In dit netwerk wordt samengewerkt door zorginstanties, gemeenten, politie, scholen. sportverenigingen en kerken. Ze hopen door deze samenwerking meer signalen op te pikken en suïcidaal gedrag eerder te herkennen. Het netwerk is een initiatief van 113 en de deelnemers worden door 113 getraind om de signalen te herkennen en ermee om te gaan.

Concrete tips voor naasten om zelfmoord bespreekbaar te maken

Familie en naasten weten vaak niet wat ze moeten doen met signalen van zelfmoordgedachten. Ze twijfelen of ze ernaar moeten vragen, want brengen ze de ander zo niet juist op ideeën? Nee, zegt 113. Mensen willen meestal niet dood, ze willen van hun problemen af. En de enige manier om daarachter te komen is erover praten.

Op www.113.nl vindt u concrete tips hoe u over zelfmoord kunt praten. Voor informatie en advies kunt u ook bellen met een psycholoog van 113 Zelfmoordpreventie.

Voor mensen met zelfmoordgedachten is er de crisislijn 0900-0113. Daarnaast vinden zij op www.113.nl therapie, een online-zelfhulpcursus en lotgenotencontact.