Familie en naastbetrokkenen

Wijkteams behoefte aan ggz-kennis voor ondersteunen ‘verwarde mensen’

“Leren hoe je kwetsbare mensen in de praktijk betere persoonlijke ondersteuning biedt’. Dat was een van de doelstellingen van het congres Verwarde Personen op 27 juni 2017 in het Van der Valk Hotel in Veenendaal. Met kwetsbare mensen werd bedoeld: mensen met een acute zorgnood, ook wel ‘verwarde mensen’ genoemd. Voor kwetsbare naasten had men vooralsnog geen antwoorden.

De ongeveer 180 aanwezigen kwamen voornamelijk uit sociale wijkteams en de maatschappelijke zorg. Ook waren er behandelaren uit de ggz, onderzoekers en een enkele vertegenwoordiger van een familieorganisatie. Toon Vriens en Ellen de Leijer waren aanwezig namens de LSFVP.

Gebrek aan ggz-deskundigheid

“Wat me opviel”, zegt Toon Vriens, “is dat er maar heel weinig professionals met een ggz-achtergrond in de wijkteams zitten. Er schuift ook zelden een ggz-professional aan. In de meeste gemeenten zijn ggz, huisarts en sociaal team nog gescheiden systemen. Maar bij complexe problematiek en vragen over passende zorg, is ggz-deskundigheid onontbeerlijk. Bijvoorbeeld wanneer naasten zich zorgen maken over de behandeling of zelf overbelast dreigen te raken. Die vragen kan een sociaal wijkteam niet beantwoorden.”

De advies- en hulplijn van de LSFVP wordt steeds vaker gebeld door sociale wijkteams, huisartsen en Wmo-consulenten. Die merken dat de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening tekortschiet en dat het naasten niet lukt effectieve hulp te organiseren. Meestal gaat het om vragen over de sociale kaart, of over psychiatrische ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan.

Toon Vriens: “De bezoekers van het congres waren duidelijk op zoek waren naar verbinding en samenwerking. De familievertrouwenspersoon gaat die samenwerking graag aan, ook in het sociaal domein, want hij beschikt over kennis die daar gemist wordt. Er was gelukkig veel belangstelling voor de informatiestand van de LSFVP: vrijwel alle aanwezigen namen een folder mee naar huis. Ik hoop dat ze daardoor vaker hun weg naar de familievertrouwenspersoon vinden.”

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon in het sociaal domein >

Professionals in de ggz, Uitgelicht

Wijkteams behoefte aan ggz-kennis voor ondersteunen ‘verwarde mensen’

“Leren hoe je kwetsbare mensen in de praktijk betere persoonlijke ondersteuning biedt’. Dat was een van de doelstellingen van het congres Verwarde Personen op 27 juni 2017 in het Van der Valk Hotel in Veenendaal. Met kwetsbare mensen werd bedoeld: mensen met een acute zorgnood, ook wel ‘verwarde mensen’ genoemd. Voor kwetsbare naasten had men vooralsnog geen antwoorden.

De ongeveer 180 aanwezigen kwamen voornamelijk uit sociale wijkteams en de maatschappelijke zorg. Ook waren er behandelaren uit de ggz, onderzoekers en een enkele vertegenwoordiger van een familieorganisatie. Toon Vriens en Ellen de Leijer waren aanwezig namens de LSFVP.

Gebrek aan ggz-deskundigheid

“Wat me opviel”, zegt Toon Vriens, “is dat er maar heel weinig professionals met een ggz-achtergrond in de wijkteams zitten. Er schuift ook zelden een ggz-professional aan. In de meeste gemeenten zijn ggz, huisarts en sociaal team nog gescheiden systemen. Maar bij complexe problematiek en vragen over passende zorg, is ggz-deskundigheid onontbeerlijk. Bijvoorbeeld wanneer naasten zich zorgen maken over de behandeling of zelf overbelast dreigen te raken. Die vragen kan een sociaal wijkteam niet beantwoorden.”

De advies- en hulplijn van de LSFVP wordt steeds vaker gebeld door sociale wijkteams, huisartsen en Wmo-consulenten. Die merken dat de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening tekortschiet en dat het naasten niet lukt effectieve hulp te organiseren. Meestal gaat het om vragen over de sociale kaart, of over psychiatrische ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan.

Toon Vriens: “De bezoekers van het congres waren duidelijk op zoek waren naar verbinding en samenwerking. De familievertrouwenspersoon gaat die samenwerking graag aan, ook in het sociaal domein, want hij beschikt over kennis die daar gemist wordt. Er was gelukkig veel belangstelling voor de informatiestand van de LSFVP: vrijwel alle aanwezigen namen een folder mee naar huis. Ik hoop dat ze daardoor vaker hun weg naar de familievertrouwenspersoon vinden.”

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon in het sociaal domein >

Familie en naastbetrokkenen, Uitgelicht

POH-ggz heeft vaak te weinig tijd voor naasten

De praktijkondersteuner (POH) die de huisarts ondersteunt bij de behandeling van patiënten met psychiatrische problemen, ervaart  de werkdruk vaak als te hoog. Dat blijkt uit de ‘Monitor generalistische basis-ggz’ van KPMG die 21 juni 2017 verscheen.

De POH-ggz zegt dat door het grote aantal consulten per dag andere activiteiten er vaak bij inschieten, zoals het betrekken van familie en naasten bij de behandeling van de patiënt. En dat is jammer. Want, zoals verderop in het rapport wordt geconstateerd:  voor het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de patiënt is het namelijk cruciaal dat het systeem, naasten en familie, worden betrokken bij de behandeling.

Onze familievertrouwenspersonen kunnen zowel familie en naasten als de POH-ggz of huisarts hierin ondersteunen. Lees de ervaring van een moeder met wiens zoon ‘niets aan de hand is’ >

Professionals in de ggz

POH-ggz heeft vaak te weinig tijd voor naasten

De praktijkondersteuner (POH) die de huisarts ondersteunt bij de behandeling van patiënten met psychiatrische problemen, ervaart  de werkdruk vaak als te hoog. Dat blijkt uit de ‘Monitor generalistische basis-ggz’ van KPMG die 21 juni 2017 verscheen.

De POH-ggz zegt dat door het grote aantal consulten per dag andere activiteiten er vaak bij inschieten, zoals het betrekken van familie en naasten bij de behandeling van de patiënt. En dat is jammer. Want, zoals verderop in het rapport wordt geconstateerd:  voor het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de patiënt is het namelijk cruciaal dat het systeem, naasten en familie, worden betrokken bij de behandeling.

Onze familievertrouwenspersonen kunnen zowel familie en naasten als de POH-ggz of huisarts hierin ondersteunen. Lees de ervaring van een moeder met wiens zoon ‘niets aan de hand is’ >

Professionals in de ggz

In ‘Het brein’: “Gemeenten, luister naar familie!”

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de ondersteuning en begeleiding van ggz-cliënten, kijken hulpverleners niet meer alleen naar het medische probleem, maar naar de hele mens: werk, financiën, huisvesting én zorg. En dat is gunstig voor de participatie van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen in de maatschappij, zegt Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in ‘Het brein’ van juni 2017.

Bij die participatie is een sleutelrol weggelegd voor familie en naasten. Zij zijn het belangrijkste en vaak ook het enige netwerk van de cliënt. Dus is het zaak om er als gemeente voor te zorgen dat dit netwerk niet overbelast raakt en uitvalt, vindt Kloppenburg. Familievertrouwenspersonen kunnen daarbij helpen door te luisteren naar wat naasten nodig hebben en ze te verwijzen naar de juiste hulp voor de cliënt én voor henzelf.

In de twee artikelen over de familievertrouwenspersoon (pagina 18) komen ook Hannie Oskam van de gemeente Den Helder en Rob Jongejans van de LSFVP aan het woord.

Lees ‘Het brein’van juni 2017 >

‘Het brein’ is een onafhankelijke uitgave van Pulse Media Group.

Familie en naastbetrokkenen, Uitgelicht

In ‘Het brein’: “Gemeenten, luister naar familie!”

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de ondersteuning en begeleiding van ggz-cliënten, kijken hulpverleners niet meer alleen naar het medische probleem, maar naar de hele mens: werk, financiën, huisvesting én zorg. En dat is gunstig voor de participatie van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen in de maatschappij, zegt Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in ‘Het brein’ van juni 2017.

Bij die participatie is een sleutelrol weggelegd voor familie en naasten. Zij zijn het belangrijkste en vaak ook het enige netwerk van de cliënt. Dus is het zaak om er als gemeente voor te zorgen dat dit netwerk niet overbelast raakt en uitvalt, vindt Kloppenburg. Familievertrouwenspersonen kunnen daarbij helpen door te luisteren naar wat naasten nodig hebben en ze te verwijzen naar de juiste hulp voor de cliënt én voor henzelf.

In de twee artikelen over de familievertrouwenspersoon (pagina 18) komen ook Hannie Oskam van de gemeente Den Helder en Rob Jongejans van de LSFVP aan het woord.

Lees ‘Het brein’van juni 2017 >

‘Het brein’ is een onafhankelijke uitgave van Pulse Media Group en werd verspreid als bijlage bij de Volkskrant van 21 juni 2017.

Sociaal domein

Project Sociaal Domein: de eerste resultaten

Voor de LSFVP is 2016 vooral het jaar waarin het project ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’ van start ging. Uit vragen van huisartsen en Wmo-consulenten aan de LSFVP bleek dat de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening tekortschiet en het naasten niet lukt effectieve hulp te organiseren. Daarom biedt de familievertrouwenspersoon sinds 2016 in drie proefregio’s ook ondersteuning aan naasten van mensen die in zorg zijn bij de basis-ggz of het sociaal domein.

In dit jaarverslag leest u meer over de eerste activiteiten, ervaringen en uitkomsten van dit project.

Verder in dit jaarverslag:

  • observaties van de familievertrouwenspersoon
  • wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst met de LSFVP
  • kenmerken van hulpvragers en hulpvragen in 2016.

 

Dit jaarverslag is bedoeld voor professionals en beleidsmakers. Er verschijnt ook een korte publieksversie.

LSFVP-jaarverslag 2016 voor professionals (pdf) >

Professionals in de ggz

Jaarverslag 2016 voor professionals

“Familie en naasten in de ggz hebben de tijd mee: de Inspectie, de Tweede Kamer en de beroepsgroep willen dat naasten worden betrokken en gehoord. Reden te meer om aan de bel te trekken als het niét gebeurt.”
Rob Jongejans, directeur LSFVP

Er gaat veel goed…

Voor de LSFVP is 2016 het jaar waarin het project ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’ van start ging. Het jaar waarin we onze dienstverlening regionaal organiseerden om meer familie en naasten te kunnen bereiken. En het jaar waarin familiebetrokkenheid landelijk steeds hoger op de agenda kwam te staan: de ggz-partijen schreven de generieke module ‘Naasten’, de Inspectie wil naasten betrekken bij het toezicht en de Tweede Kamer is inmiddels akkoord met de Wet verplichte ggz.

… maar nog niet alles

Tegelijkertijd worden cliënten en hun naasten kwetsbaarder. Doordat er minder bedden zijn en de problematiek zwaarder wordt. Door het ontbreken van ggz-expertise en voorzieningen in de basis-ggz en het sociaal domein. En doordat mantelzorgers in de ggz onvoldoende ondersteuning vinden.

Observaties van de familievertrouwenspersoon

In dit jaarverslag staan we uitgebreid stil bij wat de familievertrouwenspersonen tegenkomen in hun contacten met naasten en hulpverleners. Daarnaast informeren we u over wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst en over kenmerken van hulpvragen en hulpvragers.

Dit jaarverslag is bedoeld voor professionals en beleidsmakers. Er verschijnt ook een korte publieksversie.

LSFVP-jaarverslag 2016 voor professionals (pdf) >