Familie en naastbetrokkenen, Uitgelicht

Dubbele diagnose, dubbel ingewikkeld

Haar zoon heeft een dubbele diagnose: hij is psychosegevoelig én verslaafd aan cannabis. Toen ze hem voor het eerst in psychotische toestand naar het ziekenhuis bracht, had ze geen idee van de vicieuze cirkel waarin ze terecht zou komen. “Van het begin af aan werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. De ggz en de verslavingszorg werken niet samen. Mijn zoon heeft de afgelopen jaren acht psychoses gehad, maar zijn verslaving is nog steeds niet behandeld.”

“Mijn zoon heeft twee problemen en die houden elkaar in stand. Om te worden behandeld voor zijn psychoses moet hij afkicken, maar om te kunnen afkicken moet hij rustig zijn in zijn hoofd en daarvoor gebruikt hij cannabis. Terwijl cannabis juist een psychose kan uitlokken bij iemand die daar gevoelig voor is. Dus als je de verslaving niet behandelt, heeft behandeling van de psychose ook geen zin. Maar de ggz en de verslavingszorg werken nauwelijks samen. Ik heb alles geprobeerd om hem te laten afkicken – thuis op eigen kracht, een gedwongen opname, via het FACT-team – maar het is niet gelukt.

Ik zie als eerste dat het fout gaat, maar er wordt niet naar me geluisterd

“Zodra ik signalen zie van een psychose, trek ik bij de ggz aan de bel. Vaak denken ze dat ik overdrijf. Mijn zoon is heel charmant en slim, hij kan moeiteloos het gewenste antwoord geven. Zijn begeleider denkt dan dat het goed met hem gaat. Maar als ik bij hem thuis ga kijken, tref ik een psychotische vesting aan. Het komt ook voor dat mensen wel willen helpen, maar niet kunnen. Bij een dubbele diagnose lijken de procedures ook dubbel ingewikkeld te zijn. Bovendien is mijn zoon volwassen, dus moet hij zelf geholpen willen worden voordat ze iets kunnen doen.

“Ik heb ordners vol aantekeningen van wat ik in de afgelopen jaren heb geprobeerd om de juiste hulp voor mijn zoon te krijgen. Maar hij is volwassen, dus ik heb feitelijk niets over hem te zeggen. Als volwassene kan hij hulp weigeren, zijn woning opzeggen, schulden maken. Omdat ik er geen gat meer in zag, ben ik gaan praten met de familievertrouwenspersoon. Die heeft me geleerd dat ik duidelijk moet zijn. Ik ben van nature geneigd om mee te leven met de begeleiders, want ze doen erg hun best en hebben het al zo druk. Dat is mijn valkuil. Tegenwoordig zeg ik: dit wil ik. Je moet haar op je tanden hebben en een stiletto op je tong om er doorheen te komen.

“Op een dag kwam ik mijn zoon tegen op de markt. Uitgemergeld, want hij eet niet als hij blowt. Ik liep met twee boodschappentassen vol eten, terwijl hij als een idioot om me heen danste. Zo pijnlijk! Zijn eigen waandenkbeelden beletten hem om bij me te komen eten. Maar hij was te goed voor de psychosekliniek en te slecht voor de dubbeldiagnosekliniek, dus was hij naar huis gestuurd. Er werd me ondersteuning aangeboden, maar voor mij was de maat vol. Ik zei: hij heeft júllie hulp nodig, ik doe helemaal niets meer. En toen mijn zoon vertelde dat hij niet wilde afkicken, heb ik gezegd: dat is jouw keuze, je bent volwassen.

Ik kan het niet alleen

“Niets doen klinkt eenvoudig, maar is ontzettend moeilijk. Daarom bel ik de familievertrouwenspersoon als ik ergens tegen aanloop. Die helpt me om de dingen in perspectief te zien. Ik kan mijn kind niet alleen op de rails krijgen, dus ik moet een manier vinden om samen te werken met de ggz én zelf overeind te blijven. Dankzij de inspanningen van zijn FACT-begeleider is mijn zoon toegelaten tot een programma voor mensen met dubbele diagnose. Toen ik werd uitgenodigd voor een eerste gesprek met de begeleiders heb ik de familievertrouwenspersoon meegenomen. Het werd een goed gesprek.”

Professionals in de ggz, Uitgelicht

LSFVP op het HIC & ART-festival 14 en 15 juni

Op 14 en 15 juni 2018 vindt in Utrecht het HIC & ART-festival plaats. Op donderdag 14 juni kunt u zich laten informeren én meepraten over de recente ontwikkelingen in high & intensive care (HIC). Op vrijdag 15 juni staat de active recovery triade (ART) centraal onder de titel ‘Werk in uitvoering!’. De LSFVP is op beide dagen aanwezig met een informatiestand.

Workshop ‘Familie is er altijd’

Op 15 juni verzorgt familievertrouwenspersoon Fred Besemer de workshop ‘Familie is er altijd’. Welke rol hebben familie en naasten in het leven van de cliënt? Hoe kunt u het beste met ze samenwerken? En wat te doen als de cliënt dat niet wil?

Bekijk of download onze informatiebrochure voor professionals in de ggz >

Programma en inschrijven

Het HIC & ART-festival wordt georganiseerd door Resilience+ in samenwerking met o.a. Stichting HIC en de LSFVP.

Deelname aan een van beide dagen is ook mogelijk.

Informatie over programma, kosten en accreditatie vindt u op resilienceplus.nl >

 

Familie en naastbetrokkenen, Uitgelicht

Kamer unaniem vóór nieuwe Wet verplichte ggz

Vandaag passeerden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg de Eerste Kamer. Alle wetten werden aangenomen, maar alleen bij de Wet verplichte ggz was de Kamer unaniem vóór. Deze wet regelt gedwongen zorg en behandeling van mensen met psychiatrische problemen. De wet gaat in per 1 januari 2020.

De Wet verplichte ggz probeert verplichte zorg minder ingrijpend te maken voor cliënten. Die verplichte zorg kan in de nieuwe wet ook buiten de instelling plaatsvinden, bijvoorbeeld thuis. Cliënten krijgen meer invloed op zorg en behandeling en hun naasten worden meer bij de behandeling betrokken. Bovendien is de familievertrouwenspersoon opgenomen in de wet. Familie en naasten kunnen bij de familievertrouwenspersoon terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Sterkere positie familie en naasten

Rob Jongejans, directeur van de LSFVP, reageerde: “Familie en naasten krijgen voor het eerst een wettelijke positie in de gedwongen zorg. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Goed nieuws is ook dat hulpverleners straks verplicht zijn om naasten te wijzen op het bestaan van de familievertrouwenspersoon. We horen vaak dat de zorg voor naasten een doolhof is. De weg naar de familievertrouwenspersoon is dan een belangrijke eerste stap.”

Wat betekent dat voor u?

In onze volgende nieuwsbrief kunt u lezen wat de wetswijziging voor u als familielid of naaste betekent. Schrijf u hieronder in voor deze nieuwsbrief.

Ja, stuur mij de LSFVP-nieuwsbrief

Professionals in de ggz

Wetten gedwongen zorg besproken in Eerste Kamer

Maandag 15 en dinsdag 16 januari debatteerde de Eerste Kamer over drie wetsvoorstellen die te maken hebben met gedwongen zorg: de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. Op 23 januari stemt de Kamer over deze wetten. De verwachting is dat ze worden aangenomen.

Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordden de vragen van de Kamerleden. LSFVP-directeur Rob Jongejans was bij de debatten aanwezig als toehoorder. Hij hoorde weinig echt kritische vragen en opmerkingen. Wel bespeurde hij ongerustheid over de praktische uitvoering van de wetten en over de invoeringsperiode.

Grotere rol voor familie en naasten

In de nieuwe wetgeving worden naasten betrokken bij het besluit tot gedwongen zorg en het zorgplan. In de Wet verplichte ggz is opgenomen dat naasten zich kunnen laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon.

In het debat gaven verschillende sprekers aan blij te zijn met de grotere rol van naasten. Maar bij de rolverdeling tussen naasten en hulpverleners bij dwangmaatregelen in de thuissituatie, zetten ze vraagtekens. Zullen professionals in een thuissituatie net zo snel durven ingrijpen als binnen de muren van de kliniek? Volgens de minister bevat de wet voldoende handvatten om eventuele handelingsverlegenheid het hoofd te kunnen bieden. Bovendien zal er in het zorgplan heel duidelijk worden opgenomen wie waar verantwoordelijk voor is bij dwang thuis.

Familievertrouwenspersoon en patiëntenvertrouwenspersoon

De Kamerleden vroegen om verheldering van de rol van de familievertrouwenspersoon ten opzichte van de patiëntenvertrouwenspersoon. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat zij lijnrecht tegenover elkaar komen te staan? Hierover gaat de LSFVP met de nieuwe wet in de hand afstemming zoeken met de Stichting PVP. Vervolgens wordt dit breed gecommuniceerd.

Aparte wet voor minderjarigen

Er is een wetsvoorstel in de maak voor gedwongen zorg aan minderjarigen. De planning voor dit wetsvoorstel wordt nog vóór de zomer bekendgemaakt. Verder werd een groot aantal dilemma’s verschoven naar de eerste wetsevaluatie, twee jaar na invoering.

Invoering van de wetten

De Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang gaan in op 1 januari 2020. De Wet forensische zorg gaat een jaar eerder in, op 1 januari 2019, behalve de artikelen die betrekking hebben op de Wet verplichte ggz.

U kunt de debatten terugzien en nalezen via eerstekamer.nl >

 

Familie en naastbetrokkenen, Uitgelicht

Wet verplichte ggz: rol naasten besproken in Eerste Kamer

Maandag 15 en dinsdag 16 januari debatteerde de Eerste Kamer over drie wetsvoorstellen die te maken hebben met gedwongen zorg: de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. Op 23 januari stemt de Kamer over deze wetten. De verwachting is dat ze worden aangenomen.

Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordden de vragen van de Kamerleden. LSFVP-directeur Rob Jongejans was bij de debatten aanwezig als toehoorder. Hij hoorde weinig echt kritische vragen en opmerkingen. Wel bespeurde hij ongerustheid over de praktische uitvoering van de wetten en over de invoeringsperiode.

Grotere rol voor familie en naasten

In de nieuwe wetgeving worden naasten betrokken bij het besluit tot gedwongen zorg en het zorgplan. In de Wet verplichte ggz is opgenomen dat naasten zich kunnen laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon.

In het debat gaven verschillende sprekers aan blij te zijn met de grotere rol van naasten. Maar bij de rolverdeling tussen naasten en hulpverleners bij dwangmaatregelen in de thuissituatie, zetten ze vraagtekens. Zullen professionals in een thuissituatie net zo snel durven ingrijpen als binnen de muren van de kliniek? Volgens de minister bevat de wet voldoende handvatten om eventuele handelingsverlegenheid het hoofd te kunnen bieden. Bovendien zal er in het zorgplan heel duidelijk worden opgenomen wie waar verantwoordelijk voor is bij dwang thuis.

Familievertrouwenspersoon en patiëntenvertrouwenspersoon

De Kamerleden vroegen om verheldering van de rol van de familievertrouwenspersoon ten opzichte van de patiëntenvertrouwenspersoon. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat zij lijnrecht tegenover elkaar komen te staan? Hierover gaat de LSFVP met de nieuwe wet in de hand afstemming zoeken met de Stichting PVP. Vervolgens wordt dit breed gecommuniceerd.

Aparte wet voor minderjarigen

Er is een wetsvoorstel in de maak voor gedwongen zorg aan minderjarigen. De planning voor dit wetsvoorstel wordt nog vóór de zomer bekendgemaakt. Verder werd een groot aantal dilemma’s verschoven naar de eerste wetsevaluatie, twee jaar na invoering.

Invoering van de wetten

De Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang gaan in op 1 januari 2020. De Wet forensische zorg gaat een jaar eerder in, op 1 januari 2019, behalve de artikelen die betrekking hebben op de Wet verplichte ggz.

U kunt de debatten terugzien en nalezen via eerstekamer.nl >

 

Professionals in de ggz

Onze nieuwsbrief november 2017: de mantelzorger centraal

Naar de nieuwsbrief >

Inhoud

Vertrouwen in de toekomst? Wat betekent het regeerakkoord voor naasten in de ggz?
Familievertrouwenspersoon Fred Besemer: mantelzorgers verdwalen in de hulpverlening
Ervaringsverhaal: “Mijn bezorgdheid werd niet op prijs gesteld”
SCP-rapport Wmo: hoe goed functioneert het keukentafelgesprek?
Blog: Voorkom dat mantelzorgers overbelast raken, luister naar ze!