Bemiddelen tussen familie, ggz en gemeente

De LSFVP sprak met een aantal ggz-professionals en beleidsmakers over de rol van de familievertrouwenspersoon, de veranderingen in de zorg en wat die betekenen voor het familievertrouwenswerk.

De familievertrouwenspersoon in de ambulantisering

Steeds meer cliënten worden ambulant behandeld, in hun eigen thuissituatie. Tegelijkertijd verschuiven er zorgtaken naar de gemeenten. Cliënten en hun familie en naastbetrokkenen krijgen te maken met nieuwe regels en nieuwe hulpverleners. José Manshanden ziet daarin een duidelijke taak voor de familievertrouwenspersoon: bemiddelen als het niet goed gaat.

José Manshanden is directielid bij de gemeente Utrecht. Zij is speciaal belast met het voorbereiden van de gemeente op de nieuwe taken binnen de zorg.

Verwacht

Dit is het derde fragment in een serie korte interviews. Eerder gepubliceerd:

  • Jacobine Geel, directeur GGZ Nederland, over de bijdrage van de familievertrouwenspersoon aan de kwaliteit van de behandeling; bekijk fragment >>
  • Kees van Aart, directeur GGz Breburg, over de familievertrouwenspersoon als wegwijzer en bruggenbouwer naar de professionele hulpverlening; bekijk fragment >>

Binnenkort kunt u hier een tweede fragment met Jacobine Geel zien over de rol van de familievertrouwenspersoon in de mantelzorg?

 

Terug