Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Over de LSFVP, Uitgelicht

Naasten in kracht gaat door!

 

Goed nieuws voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid: Naasten in Kracht (NIK) krijgt een vervolg.

Zorgen dat naasten overeind blijven en hen steun bieden. Dat is het doel van de website www.naasteninkracht.nl. Maar we gaan verder… De komende tijd zullen we de website uit gaan bouwen naar een  ‘Naasten in Kracht – Community’.

 De unieke website, speciaal voor naasten zoals partners, kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden en andere naasten van mensen met psychische klachten, biedt informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar! De tientallen ervaringsverhalen vormen het kloppend hart van de site. Naasten kunnen hun ervaringen insturen via www.naasteninkracht.nl

Naasten in Kracht – Community

Bij het vervolg werken we met een tiental cliënten-/familieorganisaties samen om te komen tot een community. De Naasten-in-Kracht Community bundelt ervaringen van naasten en zet ze in een interactieve omgeving. We zorgen ervoor dat een gebruiker sneller de juiste informatie vindt en dat via chatsessies naasten met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen uit te wisselen. Dat geeft (h)erkenning en maakt dat mensen zich niet alleen voelen. Bovendien kunnen zij er tips uit halen die bij hen passen en al doende leren. Op elke tijd en vanaf elke plaats. Ook organiseren we schrijfworkshops en zullen we de informatie op de website verder uitwerken, zoals informatie over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor naasten. Dat is hard nodig, omdat door bezuinigingen deze ondersteuning voor naasten in de ggz vrijwel overal is weggevallen, terwijl het een sterke methode is om overbelasting te voorkomen en veerkracht te vergroten.

Naasten in Kracht is een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Het Zwarte Gat, Impuls en Woortblind, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, MIND Familie- en Naastenraden, Labyrint-In Perspectief, NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging, en Ypsilon.
Marloes Martens is projectcoördinator. MIND Ypsilon is opnieuw penvoerder.

Het project is gestart op 1 september 2019 en loopt tot 1 maart 2021 en wordt gefinancierd door ZonMw.

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

Schrijfworkshop Naasten in Kracht

Naasten in Kracht organiseert op zaterdag 30 november een schrijfworkshop voor partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. In de workshop ga je aan de hand van korte opdrachten aan de slag met het schrijven van een kort ervaringsverhaal. Ook leer je tips uit je ervaringen te halen. Je wordt stap voor stap meegenomen. Zo zet je jezelf centraal en geef je je ervaring een plek. Deze workshop, speciaal voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid, helpt daarbij. Sandra Frölich van www.eigenzininzijn.nl  verzorgt de training.

 

Datum: zaterdag 30 november

Tijdstip: 13:00-17:00

Locatie: PGO Support, Daltonlaan 600 Utrecht

Kosten: €50,- (indien je bereid bent om je ervaring te delen op Naasten in Kracht ontvang je €25,- retour)

Aanmelden: mail naar Rita van Maurik via info@hestia-abc.nl of bel naar 06-25035269

 

Meer informatie over de schrijfworkshop lees je hier.

 

Naasten in Kracht is een samenwerkingsgproject waar ook de LSFVP bij betrokken is.

 

Maximaal aantal deelnemers: 10, dus wees er snel bij.

Algemeen

Vacature bestuurslid

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen zoekt, per januari 2020, een bestuurslid

Het bestuurslid heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder in de ggz-zorg

In opdracht van het ministerie van VWS en in cofinanciering met ggz-instellingen zorgt de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) voor onafhankelijke familievertrouwenspersonen. Familievertrouwenspersonen (fvp) ondersteunen familieleden en andere naasten van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Doel van deze functie is om de betrokkenheid en positie van naasten van patiënten in de ggz en verslavingszorg te versterken Daarbij staat werken in de triade centraal.
De vertrouwenspersonen geven naasten informatie, advies en ondersteuning, ook in klachtenprocedures. De dienstverlening varieert van een eenmalig telefonisch contact, tot meermalige persoonlijke begeleiding of bemiddeling.

De vertrouwenspersonen zijn in dienst van de LSFVP en zijn onafhankelijk van zorgaanbieder. De LSFVP zorgt voor opleiding, training en intervisie. Onze organisatie wordt gesteund door diverse patiënten- en familieorganisaties, de politiek, belangen- en brancheverenigingen.

Een uitgebreid profiel treft u hier.

U kunt uw reactie per email richten aan info@lsfvp.nl. U kunt reageren tot 30 november 2019. Meer informatie over deze boeiende nevenfunctie is te verkrijgen bij Rob Jongejans, directeur (tel. 0655881472).

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Uitgelicht, Wvggz

Video’s: ervaringsdeskundigen over de Wvggz

Het ministerie van VWS heeft zes ervaringsdeskundigen, onder wie een moeder, geïnterviewd over de Wvggz. Van deze interviews zijn 7 video’s gemaakt, die zijn vertoond op de 3e ketenconferentie Wvggz. Het geeft een goed en gevarieerd inzicht in hoe deze betrokkenen zelf tegenover dwang staan en in wat zij van de nieuwe wet verwachten.

Onder meer de volgende vragen komen aan bod, hieronder kun je de video’s bekijken.

 

 

 

 

Kun jij zelf aangeven wanneer je een ernstig nadeel voor jezelf of voor je omgeving bent of aan het worden bent? Of is dat juist jouw omgeving (bijvoorbeeld familie, arts of buren) die dit waarnemen? En zijn er op zo’n moment mensen die je vertrouwt en die je kunnen helpen? Wie zijn dat? En wat wil je dat ze voor je doen?’  (video’s 1, 4 en 5)

Ook zorgt de wet dat de familie meer inspraak heeft op hoe de zorg eruit gaat zien en kan je zelf in een plan kenbaar maken wat je wel en/of niet wilt. Wat vind je hiervan? (video’s 1, 2, 3 en 7)

Hoe vind je het als moeder dat jullie samen in een zorgplan en een eigen plan van aanpak de wensen en behoeften kenbaar kunnen maken aan de zorgverleners?’ (video 2)

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

CPB: Daling beschermde opvang psychische cliënten buiten de regio

15 augustus 2019,
Het aandeel cliënten met psychische problemen dat buiten de eigen regio wordt opgevangen in een beschermde woonomgeving, daalt. Sinds de decentralisatie van deze taak van het Rijk naar centrumgemeenten in 2015 gaat het om een gemiddelde daling van 20 procent. Deze afname is mogelijk een gevolg van de gewijzigde bekostiging van beschermd wonen. Centrumgemeenten ontvangen namelijk geen extra budget bij instroom van buiten de eigen regio. Het doel van deze manier van bekostiging is om tot een betere afweging te komen tussen de inzet van beschermd wonen en lichtere vormen van begeleiding. Een mogelijk gevolg is dat een cliënt minder gemakkelijk terecht kan in een gemeente waar diegene de best passende hulp vindt. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Decentrale bekostiging beschermd wonen’ van het Centraal Planbureau (CPB).
Het beleid is er sinds 2015 op gericht om de beschermd-wonendoelgroep, daar waar mogelijk, zelfstandig te laten wonen en te ondersteunen met begeleiding aan huis. Dit moet de maatschappelijke participatie van deze doelgroep bevorderen. De verdere decentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten per 2022 kan hierbij helpen. Alle gemeenten krijgen dan een financiële prikkel om mensen sneller te laten uitstromen uit een beschermde woonomgeving. Tegelijkertijd wordt het voor alle gemeenten financieel ongunstig om cliënten van elders op te vangen, wat het vinden van een plek buiten de eigen gemeente kan bemoeilijken. Een oplossing kan zijn om de gemeente waar de cliënt vandaan komt, mee te laten betalen.

Beschermd wonen is een specialistische woonvoorziening voor mensen met psychische, psychosociale of verslavingsproblemen. Cliënten moeten verhuizen om gebruik te maken van deze voorziening, vaak naar een locatie buiten de eigen gemeente als daar een passende plek is. Voor beschermd wonen is landelijke toegankelijkheid wettelijk vastgelegd. Dat wil zeggen dat de herkomstplaats geen criterium mag zijn bij de toegang tot een beschermd-wonenplek.

Bron: CPB

Algemeen, Nieuws, Professionals in de ggz, Uitgelicht

Akwa GGZ vernietigt historische ROM database

Begin 2019 nam Akwa GGZ op verzoek van organisaties in het veld een verarmde dataset over van Stichting Benchmark GGZ (SBG). De dataset bevatte geaggregeerde en gepseudonimiseerde ROM data tot en met 2018. In mei is deze dataset in quarantaine geplaatst. Op donderdag 8 augustus 2019 is besloten om de dataset definitief te vernietigen.

Eind mei werd vernomen dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een deel van de verarmde dataset vooralsnog als persoonsgegevens beschouwt waarvoor patiënt toestemming of wettelijke grondslag benodigd is. In reactie daarop heeft Akwa GGZ de dataset in quarantaine geplaatst.

Sindsdien hebben we onderzocht welke toegevoegde waarde de oude dataset in zich heeft voor de toekomst. In de praktijk blijkt de behoefte van het veld voor inzage in de historische data sterk afgenomen. Bovendien is deze database strijdig met onze manier van werken: wij werken met gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit heeft voor Akwa GGZ geleid tot het besluit om de database te verwijderen.

Hoe nu verder?

Voor continue kwaliteitsverbetering is het belangrijk dat zorgprofessionals inzicht hebben in de uitkomsten van hun behandelingen bij patiënten En dat ze deze kunnen delen met andere zorgprofessionals. In de ggz hebben zich netwerken van professionals gevormd die samen willen reflecteren, leren en verbeteren. Wij verwachten in september de infrastructuur van GGZ Dataportaal gereed te hebben als platform voor zorgprofessionals om geaggregeerde uitkomstinformatie te delen ten behoeve van verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.

Op korte termijn ontvangen zorgprofessionals een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en verdere documenten die het gebruik van GGZ Dataportaal mogelijk maken. Het delen van informatie gebeurt op vrijwillige basis en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

“Help! Psychose in de familie’: nieuwe brochure van MIND Ypsilon

Als een familielid, partner of vriend een psychose krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor familie en naasten. De nieuwe (online) Ypsilonbrochure ‘Help! Psychose in de familie’ geeft antwoord op veel vragen. Over de aandoening en het zorgaanbod, maar vooral over wat familie en naasten kunnen doen. Hoe ga ik om met mijn partner of zoon, hoe krijg ik contact met zijn hulpverlener, hoe blijf ik zelf overeind?
Maar ook onderwerpen als wonen, dwang en dubbele diagnose komen aan bod.

Op www.ypsilon.org/psychose kun je de brochure gratis downloaden. Je kunt ook een papieren exemplaar aanvragen.