Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

Pareltjes op de jubileumdag van Ypsilon 29 november

Workshop Jules Thielens

Op 29 november is de jubileumdag van Ypsilon. Met onder meer een workshop van Jules Tielens.

Jules Tielens is een bekende naam bij Ypsilonners. Een psychiater met een groot hart voor patiënten en familie. Schrijver van Tielens’ tips voor familieleden, van ‘Bemoeizorg’ en ‘In gesprek met psychose’ I en II. Jarenlange vraagbaak voor Ypsilonleden.

Kom naar de jubileumdag en bezoek de workshop van Jules Tielens. ‘Hoe voelt een psychose en waarom moeten we dat weten?’

‘Ik schend vrijwel dagelijks mijn beroepsgeheim’
schreef Tielens ooit in een Tielens tip. In de volle overtuiging dat je een psychotisch mens alleen goed kunt helpen als je zijn naasten goed informeert. ‘Om verbinding te maken met mensen met een psychotische kwetsbaarheid moeten we elkaar leren begrijpen. Natuurlijk in de triade: naasten, cliënt en hulpverlener spreken hopelijk taal die hen niet van elkaar verwijdert, maar juist met elkaar hen verbindt.’

Workshop 2 – Jules Tielens: Verbindende gespreksvaardigheden Hoe voelt een psychose en waarom moeten we dat weten?

Meld u aan via www.ypsilon.org/jubileum

 

Het programma van de Ypsilon jubileumdag op 29 november in het UMC Utrecht biedt nog veel meer! U kunt ook kiezen voor een minitraining van de Mat, een psysalon met Wiepke Cahn, theater van Nynka Delcour, enzovoort, enzovoort. Kijk op www.ypsilon.org/jubileum voor het complete programma en schrijf u nu in! Want wie het eerst komt, wie het eerst maalt en de ruimte is beperkt.

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Over de LSFVP, Uitgelicht

Naasten in kracht gaat door!

 

Goed nieuws voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid: Naasten in Kracht (NIK) krijgt een vervolg.

Zorgen dat naasten overeind blijven en hen steun bieden. Dat is het doel van de website www.naasteninkracht.nl. Maar we gaan verder… De komende tijd zullen we de website uit gaan bouwen naar een  ‘Naasten in Kracht – Community’.

 De unieke website, speciaal voor naasten zoals partners, kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden en andere naasten van mensen met psychische klachten, biedt informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar! De tientallen ervaringsverhalen vormen het kloppend hart van de site. Naasten kunnen hun ervaringen insturen via www.naasteninkracht.nl

Naasten in Kracht – Community

Bij het vervolg werken we met een tiental cliënten-/familieorganisaties samen om te komen tot een community. De Naasten-in-Kracht Community bundelt ervaringen van naasten en zet ze in een interactieve omgeving. We zorgen ervoor dat een gebruiker sneller de juiste informatie vindt en dat via chatsessies naasten met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen uit te wisselen. Dat geeft (h)erkenning en maakt dat mensen zich niet alleen voelen. Bovendien kunnen zij er tips uit halen die bij hen passen en al doende leren. Op elke tijd en vanaf elke plaats. Ook organiseren we schrijfworkshops en zullen we de informatie op de website verder uitwerken, zoals informatie over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor naasten. Dat is hard nodig, omdat door bezuinigingen deze ondersteuning voor naasten in de ggz vrijwel overal is weggevallen, terwijl het een sterke methode is om overbelasting te voorkomen en veerkracht te vergroten.

Naasten in Kracht is een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Het Zwarte Gat, Impuls en Woortblind, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, MIND Familie- en Naastenraden, Labyrint-In Perspectief, NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging, en Ypsilon.
Marloes Martens is projectcoördinator. MIND Ypsilon is opnieuw penvoerder.

Het project is gestart op 1 september 2019 en loopt tot 1 maart 2021 en wordt gefinancierd door ZonMw.

Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

13 december: nabestaandenbijeenkomst Zorg en Zelfdoding

Op vrijdagmiddag, 13 december 2019, organiseert de Stichting Zorg en Zelfdoding haar jaarlijkse themabijeenkomst:

‘Het blijkt dat nabestaanden die een dierbare hebben verloren door zelfdoding een dubbel rouwproces doormaken. De kennis over deze specifieke rouw is niet altijd beschikbaar waardoor rouwenden soms een eenzame weg moeten gaan.

Gezamenlijk zullen we deze middag aan de hand worden genomen door onze drie gastsprekers;

  •  Resi Lankester: journaliste, schrijfster, ervaringsdeskundige(van haar vader)
  •  Mariska de Winter: ervaringsdeskundige (nabestaande van haar zus)
  •  Piet van Beek: theoloog, geestelijk begeleider, trainer/coach rouwbegeleiding

Met hen gaan we op zoek naar hoe we als nabestaanden onze verhalen wél kunnen vertellen en hoe we de spreekschaamte die we soms voelen kunnen overwinnen. Samen zoeken we deze middag naar openingen en mogelijkheden om de factoren die een belemmering vormen wél te durven uiten. Zodat we ons gehoord en gesteund voelen, de eenzaamheid doorbroken wordt en we met onze rouw op verhaal kunnen komen.’

Meer info: http://www.zorgenzelfdoding.nl/

Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht, Wvggz

Opinie: de bioscoopmoorden en de Wvggz

29 oktober 2019

Nederland wordt de laatste tijd ‘opgeschrikt’ door moorden door ontsnapte TBS-ers en mensen met een psychose. ‘Familie en burgers trekken aan de bel, maar er wordt niet ingegrepen.’ ‘Gevaarlijke gekken lopen vrij rond.’ Gelukkig wordt straks de Wet verplichte ggz ingevoerd. Dan kan iedere bezorgde burger een melding doen.

Nou ja, gelukkig? Het is natuurlijk fijn dat er met dan beter zal worden geluisterd naar familie en andere naasten. Nog al te vaak worden hun signalen niet voldoende serieus genomen. En inderdaad: soms gebeurt er iets gruwelijks. Maar aan de andere kant moeten we ook oppassen voor een verkeerde invulling van de wet. Doel is niet om mensen met psychiatrische problemen makkelijker af te kunnen zonderen, maar juist om te zorgen dat zorg goed aansluit bij het individu, zodat deze beter aan de maatschappij kan deelnemen.

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

Docu: Gegijzeld door anorexia


Zembla,  16 oktober 2019
Anorexia is nog altijd de dodelijkste, psychiatrische aandoening. ZEMBLA spreekt met de vaders van Ira en Nora die eerder aan de ziekte overleden. Volgens ouders die ZEMBLA spreekt, ging het in de eetklinieken die hun dochters bezochten – vanwege de besmettelijkheid van de ziekte – alleen maar van kwaad tot erger. Soms zijn patiënten zo suïcidaal dat behandelaars er radeloos van worden. Ze weten niets anders meer dan de meisjes vastbinden en met dwangvoeding in leven houden.

ZEMBLA komt in contact met een jonge anorexiapatiënte die na een jarenlange strijd tegen haar ziekte, euthanasie nog als enige uitweg ziet. Haar behandelaars vinden ook dat de vrouw – die naast anorexia ook nog andere psychiatrische aandoeningen heeft – uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Minister Hugo de Jonge wil de anorexiazorg in Nederland verbeteren. Hij richtte hiervoor een commissie op, die deze maand met aanbevelingen komt.

ZEMBLA onderzoekt in een extra lange uitzending: Wat maakt deze groep zo moeilijk te behandelen en waarom sterven er meisjes aan deze, voor sommigen, onbegrijpelijke ziekte?

GEGIJZELD DOOR ANOREXIA

 

 

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

Schrijfworkshop Naasten in Kracht

Naasten in Kracht organiseert op zaterdag 30 november een schrijfworkshop voor partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. In de workshop ga je aan de hand van korte opdrachten aan de slag met het schrijven van een kort ervaringsverhaal. Ook leer je tips uit je ervaringen te halen. Je wordt stap voor stap meegenomen. Zo zet je jezelf centraal en geef je je ervaring een plek. Deze workshop, speciaal voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid, helpt daarbij. Sandra Frölich van www.eigenzininzijn.nl  verzorgt de training.

 

Datum: zaterdag 30 november

Tijdstip: 13:00-17:00

Locatie: PGO Support, Daltonlaan 600 Utrecht

Kosten: €50,- (indien je bereid bent om je ervaring te delen op Naasten in Kracht ontvang je €25,- retour)

Aanmelden: mail naar Rita van Maurik via info@hestia-abc.nl of bel naar 06-25035269

 

Meer informatie over de schrijfworkshop lees je hier.

 

Naasten in Kracht is een samenwerkingsgproject waar ook de LSFVP bij betrokken is.

 

Maximaal aantal deelnemers: 10, dus wees er snel bij.

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Uitgelicht, Wvggz

Video’s: ervaringsdeskundigen over de Wvggz

Het ministerie van VWS heeft zes ervaringsdeskundigen, onder wie een moeder, geïnterviewd over de Wvggz. Van deze interviews zijn 7 video’s gemaakt, die zijn vertoond op de 3e ketenconferentie Wvggz. Het geeft een goed en gevarieerd inzicht in hoe deze betrokkenen zelf tegenover dwang staan en in wat zij van de nieuwe wet verwachten.

Onder meer de volgende vragen komen aan bod, hieronder kun je de video’s bekijken.

 

 

 

 

Kun jij zelf aangeven wanneer je een ernstig nadeel voor jezelf of voor je omgeving bent of aan het worden bent? Of is dat juist jouw omgeving (bijvoorbeeld familie, arts of buren) die dit waarnemen? En zijn er op zo’n moment mensen die je vertrouwt en die je kunnen helpen? Wie zijn dat? En wat wil je dat ze voor je doen?’  (video’s 1, 4 en 5)

Ook zorgt de wet dat de familie meer inspraak heeft op hoe de zorg eruit gaat zien en kan je zelf in een plan kenbaar maken wat je wel en/of niet wilt. Wat vind je hiervan? (video’s 1, 2, 3 en 7)

Hoe vind je het als moeder dat jullie samen in een zorgplan en een eigen plan van aanpak de wensen en behoeften kenbaar kunnen maken aan de zorgverleners?’ (video 2)

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

CPB: Daling beschermde opvang psychische cliënten buiten de regio

15 augustus 2019,
Het aandeel cliënten met psychische problemen dat buiten de eigen regio wordt opgevangen in een beschermde woonomgeving, daalt. Sinds de decentralisatie van deze taak van het Rijk naar centrumgemeenten in 2015 gaat het om een gemiddelde daling van 20 procent. Deze afname is mogelijk een gevolg van de gewijzigde bekostiging van beschermd wonen. Centrumgemeenten ontvangen namelijk geen extra budget bij instroom van buiten de eigen regio. Het doel van deze manier van bekostiging is om tot een betere afweging te komen tussen de inzet van beschermd wonen en lichtere vormen van begeleiding. Een mogelijk gevolg is dat een cliënt minder gemakkelijk terecht kan in een gemeente waar diegene de best passende hulp vindt. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Decentrale bekostiging beschermd wonen’ van het Centraal Planbureau (CPB).
Het beleid is er sinds 2015 op gericht om de beschermd-wonendoelgroep, daar waar mogelijk, zelfstandig te laten wonen en te ondersteunen met begeleiding aan huis. Dit moet de maatschappelijke participatie van deze doelgroep bevorderen. De verdere decentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten per 2022 kan hierbij helpen. Alle gemeenten krijgen dan een financiële prikkel om mensen sneller te laten uitstromen uit een beschermde woonomgeving. Tegelijkertijd wordt het voor alle gemeenten financieel ongunstig om cliënten van elders op te vangen, wat het vinden van een plek buiten de eigen gemeente kan bemoeilijken. Een oplossing kan zijn om de gemeente waar de cliënt vandaan komt, mee te laten betalen.

Beschermd wonen is een specialistische woonvoorziening voor mensen met psychische, psychosociale of verslavingsproblemen. Cliënten moeten verhuizen om gebruik te maken van deze voorziening, vaak naar een locatie buiten de eigen gemeente als daar een passende plek is. Voor beschermd wonen is landelijke toegankelijkheid wettelijk vastgelegd. Dat wil zeggen dat de herkomstplaats geen criterium mag zijn bij de toegang tot een beschermd-wonenplek.

Bron: CPB

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

“Help! Psychose in de familie’: nieuwe brochure van MIND Ypsilon

Als een familielid, partner of vriend een psychose krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor familie en naasten. De nieuwe (online) Ypsilonbrochure ‘Help! Psychose in de familie’ geeft antwoord op veel vragen. Over de aandoening en het zorgaanbod, maar vooral over wat familie en naasten kunnen doen. Hoe ga ik om met mijn partner of zoon, hoe krijg ik contact met zijn hulpverlener, hoe blijf ik zelf overeind?
Maar ook onderwerpen als wonen, dwang en dubbele diagnose komen aan bod.

Op www.ypsilon.org/psychose kun je de brochure gratis downloaden. Je kunt ook een papieren exemplaar aanvragen.