Over de LSFVP

Familieparticipatie als vanzelfsprekendheid

Rob Laane is bestuurslid van de LSFVP. Een kennismaking.

Rob Laane begon zijn loopbaan als psychiatrische verpleegkundige. Sinds 2000 werkt hij als beleidsmedewerker en zorginkoper ggz bij een zorgverzekeraar. Hij is ook verbonden aan de Commissie ggz van Zorgverzekeraars Nederland.

Rob Laane

‘Familiebeleid is een belangrijk thema bij het inkopen van zorg. We streven ernaar dat alle ggz-instellingen een contract hebben met de LSFVP. In de grote instellingen is dat al zo, maar er zijn nog genoeg kleine instellingen zonder familievertrouwenspersoon. Nog niet alle instellingen zijn ervan doordrongen dat familievertrouwenswerk geen hygiënefactor is, maar een wezenlijke toevoeging aan de zorg. Wat dat betreft kunnen we nog wel iets leren van Italië. Daar is de familie echt onderdeel van de behandeling. Zonder familie gebeurt er niets. Het zal wel nooit Italiaans worden hier, maar dat familie een belangrijke rol heeft, daar kun je niet omheen.

‘Familieleden en naastbetrokkenen willen op een nette manier geïnformeerd worden door de instelling, zonder daarvoor te hoeven strijden. Ze willen gewaardeerd worden om hun kennis en ervaring met de cliënt. Terecht. Als familie in een vroeg stadium bij de behandeling wordt betrokken, ontstaan er later minder problemen. De familievertrouwenspersoon heeft een belangrijke bemiddelende rol in de communicatie met de instelling. Hij is noodzakelijk om bottlenecks weg te nemen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat familieparticipatie iets heel gewoons wordt. Een vanzelfsprekendheid.’

Maak ook kennis met bestuurslid Peter Glasbeek >

 

Over de LSFVP

Privacyreglement LSFVP

Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor het verrichten van hun taak. Niemand mag deze dossiers inzien behalve de familievertrouwenspersoon, zijn vervanger en de hulpvrager.

Dossiers blijven vijf jaar bewaard. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij een klacht over de familievertrouwenspersoon, kan een leidinggevende toegang hebben tot een dossier. Een aantal administratiegegevens wordt anoniem verwerkt in tabellen.

Download het het privacyreglement van de LSFVP (pdf) >

Hulpvragers worden via onze folder en de website gewezen op dit privacyreglement. Daarnaast is er een vraag-en-antwoord-pagina voor hulpvragers.

Bekijk de vraag-en-antwoordpagina van de LSFVP over privacy (pdf) >

 

Over de LSFVP

Uitbreiding binnen de Parnassia Groep

Van links naar rechts: Jan van Schilt, directeur i-psy en Lucertis; Gert Jan Tupker, bestuurder Brijder Verslavingszorg; Marc Blom, bestuurder PsyQ; Gijs Jordaan, directeur Indigo Zorgservice. Al deze zorgaanbieders zijn onderdeel van de Parnassia Groep.

Parnassia Dijk en Duin, Parnassia Groep regio Haaglanden en BAVO Europoort maakten al gebruik van de diensten van de LSFVP. Het aantal cliënten vallend onder de Parnassia Groep is 120.000.

Familievertrouwenspersonen bij Parnassia

Inmiddels werken er vier familievertrouwenspersonen binnen de Parnassia Groep:

  • Rita van Maurik – Parnassia Groep regio Haaglanden
  • Lieke van der Star- Brijder Verslavingszorg, Lucertis, PsyQ, i-psy en Indigo
  • Marijke Rasch – Parnassia Dijk en Duin
  • Peter Brakel – BAVO Europoort

Naar de contactgegevens van deze familievertrouwenspersonen >