FABuleus: uw ervaringen als lesmateriaal

FAB staat voor ‘familie als bondgenoot’. Dat het betrekken van familie en naastbetrokkenen een gunstig effect heeft op het herstel van de cliënt, is bekend. In de meeste ggz-instellingen worden familie en naastbetrokkenen wel gehoord. Maar dat betekent niet dat er ook echt geluisterd wordt. Binnen de FAB-training krijgen hulpverleners informatie uit de eerste hand over wat het betekent om een dierbare te hebben met psychiatrische problemen. De ervaringsverhalen van familie en naastbetrokkenen geven hulpverleners een beter inzicht in:

  • wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven van familie en naastbetrokkenen
  • hoe samenwerking met familie en naastbetrokkenen kan bijdragen aan het herstel van de cliënt.

De drie rollen belicht…

Behalve familie en naastbetrokkenen worden bij de training ook cliënten ingezet. Eerst worden de drie partijen apart getraind in hun eigen rol in de triade. Daarna geven cliënten en familie/naastbetrokkenen samen met een professionele trainer een FAB-training aan hulpverleners.

…in drie instellingen

Mondriaan, Parnassia en GGZ Centraal doen mee aan FABuleus. Na afloop van het project hebben deze instellingen een FAB-team om hulpverleners te trainen in de omgang met familie en naastbetrokkenen van cliënten.

Wat levert het op?

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van de trainingen. Onderzocht wordt:

  • of de opvattingen van hulpverleners over de rol van familie in de triade veranderen
  • of er meer contact is tussen familie en hulpverleners.

Meer informatie vindt u op de website van het Landelijk Platform GGz >

 

Terug