Familie als partner in de ggz

Binnen de ggz vindt een omslag plaats in het denken over familiebetrokkenheid. Dat wordt niet langer gezien als mogelijke inbreuk op de privacy van de cliënt, maar juist als meerwaarde. In de Wet verplichte ggz wordt het zelfs verplicht.

De meerwaarde van familiebetrokkenheid

De familie weet zoveel meer van de achtergrond en de geschiedenis van de patiënt, daar kun je als hulpverlener gebruik van maken, zegt familievertrouwenspersoon Rita van Maurik in het artikel in MGV. Ook Bert Stavenuiter, directeur van familievereniging Ypsilon, vindt familie een onmisbare partner: ‘Er is een medische reden om verwanten te betrekken. Zij hebben rechtstreeks invloed op de medische conditie van de ggz-patiënt.’

Lees het artikel Familie als partner in de ggz (pdf) >>

Het artikel Familie als partner in de ggz is gepubliceerd in MGV 6 van november 2014. MGV, magazine voor ggz en verslavingszorg, is inmiddels opgeheven. U kunt dit artikel nog wel lezen op mgvonline.nl, het digitale archief van MGV.

 

Terug