Familie heeft eigen kijk op calamiteiten

Cliënten en familie hebben soms een andere kijk op de kwaliteit van zorg dan de ggz-instelling. Dat is vooral interessant wanneer het om calamiteitenonderzoek gaat, bijvoorbeeld bij suïcide of een suïcidepoging. De Inspectie voor de Gezondheidszorg laat daarom onderzoeken hoe instellingen het perspectief van cliënten, familie en nabestaanden nadrukkelijker kunnen meenemen in calamiteitenonderzoek.

De Inspectie verwacht dat een grotere rol van cliënten en familie twee voordelen oplevert: het helpt cliënten, familie en nabestaanden bij het verwerken van wat er is gebeurd en het geeft de instelling inzicht in hoe ze herhaling kan voorkomen. De onderzoekers realiseren zich dat het betrekken van cliënten en familie ook spanning kan veroorzaken. Daarom is bij de familievertrouwenspersonen van de LSFVP gevraagd naar de ervaringen van familie bij calamiteitenonderzoek.

Calamiteitenonderzoek breder insteken

Judith van Nimwegen is een van die familievertrouwenspersonen. “De kwaliteit van de onderzoeksvragen is van grote invloed op de uitkomst van een onderzoek”, zegt ze. “Als cliënten en familie bij een onderzoek betrokken worden, kan ik me voorstellen dat er vanaf het begin breder wordt gekeken. Familie en naasten hebben bijvoorbeeld vaak nuttige, aanvullende informatie over hoe het met de cliënt ging vlak voor de calamiteit. Ze pikken andere signalen op. Het lijkt me moeilijk om zonder cliënt en naasten een totaalplaatje te krijgen.”

Ook familievertrouwenspersoon Peter Brakel (foto) werkt mee aan het onderzoek. “Familie en naasten willen graag dat hulpverleners open zijn over gebeurtenissen, vooral bij suïcide. Dan hebben ze grote behoefte aan informatie over de laatste momenten van hun dierbare. Die informatie helpt ze bij het verwerken van hun verlies. Toch zitten er grenzen aan hoe open instellingen willen zijn, bijvoorbeeld wanneer de familie haar recht wil gaan halen. Een lastig dilemma. Daarom ben ik erg geïnteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek.” Die uitkomsten worden verwacht in het voorjaar van 2018.

Meer informatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met iBMG (Erasmus Universiteit Rotterdam) en sluit aan bij de onderzoeksagenda Suïcidepreventie 2016-2020 van ZonMw. Toon Vriens, stafmedewerker Kwaliteit & Opleiding van de LSFVP, zit in de begeleidingscommissie.

Terug