Familievertrouwenspersoon ook voor familie in ambulante zorg

Minister Schippers ziet de toegevoegde waarde van familievertrouwenswerk binnen gemeenten. Schippers: “Ik deel de opvatting dat met het oog op de eigen regie en steun vanuit de eigen omgeving, het van belang is om het familievertrouwenswerk te verbreden. Dit sluit aan bij het beleid om mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving op te vangen en te behandelen.”

Kamerleden de Lange (VVD) en Tanamal (PVDA) dienden een amendement in op de begroting van minister Schippers om familievertrouwenswerk in het sociaal domein mogelijk te maken. Minister Schippers (VWS) verhoogt twee jaar de subsidie voor de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen om naasten van psychiatrische patiënten te helpen goede mantelzorg te bieden in samenwerking met gemeentelijke voorzieningen en zo nodig een brug te slaan naar de specialistische zorg.

In 2020 woont een derde van de patiënten uit het psychiatrisch ziekenhuis thuis. Ook nu al is deze uitstroom aan de orde. Patiënten zijn echter vaak minder zelfredzaam dan verwacht. Familie ziet nu vaak dat patiënten terugvallen en dat het niet lukt om goed te herstellen. Ook kortdurende opnames bij een crisis zijn zelden mogelijk. Mantelzorgers zijn vaak overbelast en het lukt niet om de lokale ondersteuning goed te organiseren. Om deze ambulante zorg te laten slagen is het nodig dat lokale zorg en gemeentelijke voorzieningen aansluiten op behandeling en herstel. De beslissing van de minister houdt in dat familievertrouwenspersonen verbonden aan de LSFVP in 2016 ook onafhankelijk advies en ondersteuning kunnen bieden aan familie die is aangewezen op zorg in het sociaal domein.

Terug