Gemeenten nog onervaren in nieuwe zorgtaken

Peter Glasbeek is bestuurslid van de LSFVP. Een kennismaking.

Peter Glasbeek is jurist, manager en politicus. Hij was als wethouder verantwoordelijk voor de voorbereiding van de overgang van de langdurige zorg en de jeugdzorg naar de gemeente.

Peter Glasbeek

‘Mijn interesse gaat uit naar het versterken van de netwerken rondom zorgvragers en mantelzorgers. Dan kom je vanzelf bij de LSFVP terecht. Toen ik las dat de LSFVP bestuursleden zocht, heb ik geen moment geaarzeld.

‘Gemeenten reageren nog vaak onvoldoende op mensen met zware psychosociale problematiek; het zijn inwoners waar ze nog weinig ervaring mee hebben. Dat maakt het voor mantelzorgers lastig om met de gemeente te communiceren. Aan de andere kant zien mantelzorgers steeds meer zorgtaken op zich afkomen. De belastbaarheid van mantelzorgers heeft ook haar grenzen. Ze moeten in hun poging om grip te krijgen op de situatie goed worden ondersteund. De familievertrouwenspersoon is daar een belangrijke pijler in.

‘Ik voorzie dat het voor de gemeenten nog een uitdaging wordt om hun nieuwe taken goed uit te voeren. Dan denk ik aan het tekort aan sociale huurwoningen en de toeleiding naar werk van deze groep. Bij een gemeente wordt de focus al snel bepaald door de beschikbare middelen en dan loop je het risico dat mensen tussen wal en schip vallen. Het is voor gemeenteraden daarom heel belangrijk om de juiste signalen te krijgen of regelingen en instanties wel of niet goed functioneren. Ook daar kan de familievertrouwenspersoon een rol in spelen. In de tegenmacht.’

Maak ook kennis met bestuurslid Rob Laane >

 

Terug