Gemeenten Noord-Holland-Noord al actief in het sociaal domein sinds 2007

Marijke Vellekoop, beleidsadviseur gemeenten, GGZ Noord-Holland Noord:

“Al sinds 2003 werken wij met familievertrouwenspersonen, als eerste in Nederland. In 2007 hebben we bij alle gemeenten in onze werkgebied (in 2016 zijn dat er zestien) subsidie aangevraagd voor de financiering van de familievertrouwenspersoon in het sociale domein. Toen nog in het kader van collectieve preventie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2010 werd de LSFVP opgericht en kreeg zij subsidie om familievertrouwenswerk te faciliteren voor familie van cliënten die bij ggz-instellingen in zorg zijn. Maar niet voor het familievertrouwenswerk in het sociaal domein. Omdat wij daar goede ervaringen mee hadden en de noodzaak hiervan konden beargumenteren, ontvangen we nu al jaren aanvullende subsidie van de gemeenten. We nemen de aanvraag elk jaar mee in ons voorstel voor andere preventieve taken, zoals informatievoorziening en voorlichting binnen het sociaal domein.

Juist in het sociale domein is ondersteuning van de familie hard nodig. Familie van cliënten die niet in zorg zijn hebben het extra zwaar. Omdat vaak de cliënt geen zorg ontvangt of wil ontvangen, wordt de familie extra geconfronteerd met de psychiatrische problemen en de weerslag daarvan op de mensen in de omgeving van de cliënt. Hulp en advies van een ggz-specialist is er dan niet. Het is de taak van ons en van de gemeente om mantelzorgers hierin te ondersteunen. Bestaande steunpunten mantelzorg zijn niet voldoende uitgerust voor deze specifieke problematiek.”

Meer over familie in het sociaal domein >

Terug