In ‘Het brein’: “Gemeenten, luister naar familie!”

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de ondersteuning en begeleiding van ggz-cliënten, kijken hulpverleners niet meer alleen naar het medische probleem, maar naar de hele mens: werk, financiën, huisvesting én zorg. En dat is gunstig voor de participatie van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen in de maatschappij, zegt Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in ‘Het brein’ van juni 2017.

Bij die participatie is een sleutelrol weggelegd voor familie en naasten. Zij zijn het belangrijkste en vaak ook het enige netwerk van de cliënt. Dus is het zaak om er als gemeente voor te zorgen dat dit netwerk niet overbelast raakt en uitvalt, vindt Kloppenburg. Familievertrouwenspersonen kunnen daarbij helpen door te luisteren naar wat naasten nodig hebben en ze te verwijzen naar de juiste hulp voor de cliënt én voor henzelf.

In de twee artikelen over de familievertrouwenspersoon (pagina 18) komen ook Hannie Oskam van de gemeente Den Helder en Rob Jongejans van de LSFVP aan het woord.

Lees ‘Het brein’van juni 2017 >

‘Het brein’ is een onafhankelijke uitgave van Pulse Media Group en werd verspreid als bijlage bij de Volkskrant van 21 juni 2017.

Terug