Het Grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst!

De deelnemende politici worden voor scherpe keuzes gesteld rondom de thema’s maatwerk, samenwerking, arbeidsmarkt en preventie. Hoe kunnen professionals meer maatwerk bieden aan patiënten en cliënten? Vinden patiënten en cliënten de juiste zorg op de juiste plaats? Hoe pakken we de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt aan? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het gaat om preventie?

Deelnemende politici

De woordvoerders van de politieke partijen zijn Arno Rutte (VVD), Mona Keijzer (CDA), Linda Voortman (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Pia Dijkstra (D66), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Léonie Sazias (50PLUS), Karen Gerbrands (PVV) en een vertegenwoordiger van de PvdA. Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut. Medisch cabaretier Michiel Peereboom verzorgt een intermezzo.

Wilt u hierbij aanwezig zijn?

U kunt zich kosteloos aanmelden voor dit debat. De ontvangst is vanaf 15.00 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat duurt van 16.00 tot 18.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Meld u aan voor het zorgdebat 2017 >

 

Terug