Hoe staat het met mijn privacy?

De familievertrouwenspersoon maakt van uw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en uzelf.

Dossiers blijven vijf jaar bewaard. In bijzondere situaties kan een leidinggevende toegang hebben tot een dossier, bijvoorbeeld wanneer er een klacht is over de familievertrouwenspersoon. Een aantal administratiegegevens wordt door de LSFVP verwerkt in tabellen. De familievertrouwenspersoon levert deze gegevens anoniem aan.

Download het privacyreglement van de LSFVP (pdf) >

 

Vraag en antwoord over privacygevoelige gegevens

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De familievertrouwenspersoon met wie u uw vragen bespreekt, neemt uw gegevens op. Als vervanging nodig is, geeft de familievertrouwenspersoon een collega toestemming om uw hulpvraag over te nemen. Deze vervanger zal altijd uw toestemming vragen om uw gegevens is te zien.

Wat gebeurt er met mijn gegevens na afloop van het contact met de familievertrouwenspersoon?

Uw gegevens worden na vijf jaar vernietigd.

Kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of vernietigen?

Ja, dat kan. U kunt uw familievertrouwenspersoon vragen om:

  • u een afschrift van uw gegevens te geven;
  • wijzigingen aan te brengen in uw gegevens;
  • al uw gegevens te vernietigen.

U kunt uw verzoek ook per e-mail of per brief sturen aan het landelijk bureau van de LSFVP. Binnen vier weken ontvangt u een schriftelijk antwoord. Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw gegevens, geef dan aan wat u gewijzigd wilt hebben.

Download deze vraag-en-antwoord-pagina van de LSFVP over privacy (pdf) > 

 

Terug