Hoorzitting nieuwe Wet verplichte ggz

Op 20 januari 2014 hield de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hoorzitting over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In de ochtend kwamen in twee rondes aan het woord: wetenschappers, artsen, juristen, het College voor de Rechten van de Mens, de Inspectie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Genootschap van Burgemeesters, de rechtspraak en de politie.

In de middag luisterden Kamerleden naar de visie op het wetsvoorstel van zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg, de Stichting PVP, het Landelijk Platform GGz, Ypsilon en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Tevens stelden zij veel vragen. Het familieperspectief werd aan de hand van position papers en een korte introductie verwoord door Christien van der Hoeven van het Landelijk Platform GGz, Bert Stavenuiter van Ypsilon en Toon Vriens van de Landelijke Stichting Familie vertrouwenspersonen.

Eensgezind over knelpunten

Belangrijke knelpunten in het wetsvoorstel werden gedeeld door de vertegenwoordigers van het cliënten- en het familieperspectief:

  • dat toezicht en handhaving op verplichte zorg in de thuissituatie nagenoeg niet zijn uitgewerkt
  • dat er middels een Wvggz-erkenning eisen gesteld moeten worden aan zorgaanbieders die verplichte zorg uitvoeren
  • dat de positie van de geneesheer-directeur in dit wetsvoorstel niet voldoende onafhankelijk is.

Ook is de noodzaak van professionele ondersteuning van familie en naastbetrokkenen (c.q. contactpersonen) bij de vele nieuwe taken van opstellen en uitvoeren van een zorgplan besproken.

Position paper LSFVP

Te verwachten valt dat de commissie een schriftelijke ronde inzet waarbij opnieuw voorstellen en amendementen worden ingediend om het Wetsvoorstel te verbeteren. Meer informatie over het standpunt van de LSFVP vindt u in de LSFVP-position paper Wet verplichte ggz 13-1-2014 (pdf).

 

Terug