Inspectie: betrek familie bij onderzoek naar calamiteiten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt hoe cliënten en hun familie en naasten meer betrokken kunnen worden bij het onderzoek naar calamiteiten. De Inspectie meent dat ggz-instellingen veel van hun ervaringen kunnen leren. Bovendien is het gunstig voor het verwerkingsproces van cliënten, familie en nabestaanden.

In de ziekenhuiszorg is het al heel gewoon om bij calamiteitenonderzoek naar de ervaringen van patiënten en naasten te vragen. In de ggz staat het nog in de kinderschoenen. De Inspectie merkt dat instellingen wel de wens hebben om cliënten en naasten een rol te geven bij calamiteitenonderzoek, maar dat het in de praktijk nog nauwelijks gebeurt. Dat is vreemd, want in de ggz bestaan veel calamiteiten uit suïcide. En bij nabestaanden is de behoefte aan informatie juist het grootst.

Interviews met familievertrouwenspersonen

De familievertrouwenspersonen van de LSFVP werken mee aan het onderzoek. In een aantal interviews belichten ze de ervaringen van familie en naasten met procedures en nabesprekingen bij calamiteiten. Waar hebben familie en naasten behoefte aan na een calamiteit? Hoe reageren instellingen op hun vragen? Hoe kunnen ze beter worden betrokken?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met iBMG (Erasmus Universiteit Rotterdam). Toon Vriens van de LSFVP zit in de begeleidingscommissie.

Terug