Inspectierapport: te weinig oor voor familie Bart van U.

Minister Schippers van VWS biedt de Tweede Kamer vandaag het onderzoeksrapport aan over de zorgverlening aan Bart van U. In 2014 vermoordde Van U. oud-minister Els Borst en een jaar later zijn zus Loïs. De Inspectie concludeert dat er door zorgverleners te weinig is geluisterd naar de familie van Van U. Ook was de overdracht tussen de zorgverleners niet altijd helder.

Daardoor zagen zorgverleners telkens een momentopname en niet het hele plaatje. De familie, die het plaatje had kunnen aanvullen, werd niet of te weinig gehoord. Het kwam ook voor dat er wel met de familie werd gesproken, maar dat de informatie van de familie niet werd vastgelegd of doorgegeven.

Extra aandacht voor familie van zorgmijders

Het medisch beroepsgeheim staat het luisteren naar de familie niet in de weg, zegt de Inspectie. Ze doet twee aanbevelingen:

  • benut de signalen van de familie, ondersteun hen en werk waar mogelijk met hen samen
  • leg gesprekken met de familie altijd vast in het dossier, ook als een cliënt niet in behandeling is.

Bart van U. was een zorgmijder. Zijn familie probeerde hem in zorg te krijgen bij de ggz, maar dat is niet gelukt. Tot een gedwongen opname wilde de familie het niet laten komen. Ze was bang dat Van U. na enkele dagen zou worden ontslagen en verhaal zou komen halen.

Die angst bleek later niet ongegrond. Van U. bekende dat hij zijn zus om het leven bracht omdat ze hem gek wilde laten verklaren. De moord op Els Borst noemde hij “een goddelijke opdracht”: ze moest boeten voor de euthanasiewetgeving die ze invoerde als minister.

Lees de publieksversie van het Inspectierapport Bart van U. januari 2017 >

Terug