Kamer unaniem vóór nieuwe Wet verplichte ggz

Vandaag passeerden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg de Eerste Kamer. Alle wetten werden aangenomen, maar alleen bij de Wet verplichte ggz was de Kamer unaniem vóór. Deze wet regelt gedwongen zorg en behandeling van mensen met psychiatrische problemen. De wet gaat in per 1 januari 2020.

De Wet verplichte ggz probeert verplichte zorg minder ingrijpend te maken voor cliënten. Die verplichte zorg kan in de nieuwe wet ook buiten de instelling plaatsvinden, bijvoorbeeld thuis. Cliënten krijgen meer invloed op zorg en behandeling en hun naasten worden meer bij de behandeling betrokken. Bovendien is de familievertrouwenspersoon opgenomen in de wet. Familie en naasten kunnen bij de familievertrouwenspersoon terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Sterkere positie familie en naasten

Rob Jongejans, directeur van de LSFVP, reageerde: “Familie en naasten krijgen voor het eerst een wettelijke positie in de gedwongen zorg. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Goed nieuws is ook dat hulpverleners straks verplicht zijn om naasten te wijzen op het bestaan van de familievertrouwenspersoon. We horen vaak dat de zorg voor naasten een doolhof is. De weg naar de familievertrouwenspersoon is dan een belangrijke eerste stap.”

Wat betekent dat voor u?

In onze volgende nieuwsbrief kunt u lezen wat de wetswijziging voor u als familielid of naaste betekent. Schrijf u hieronder in voor deze nieuwsbrief.

Ja, stuur mij de LSFVP-nieuwsbrief

Terug