LSFVP-nieuwsbrief november 2016

Deze nieuwsbrief kwam uit op de Dag van de Mantelzorger, en dat was geen toeval. De LSFVP breidt haar familievertrouwenswerk in drie regio’s uit naar het sociaal domein en de eerstelijnszorg. Dat betekent dat mantelzorgers van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen altijd terecht kunnen bij een familievertrouwenspersoon, ook als de cliënt niet in behandeling is bij een specialist of ggz-instelling.

Lees of print onze nieuwsbrief in pdf >

Terug