Meer mantel en minder zorg in 2017?

Steeds meer cliënten worden extramuraal behandeld of zijn aangewezen op eerstelijnszorg. De rol van mantelzorgers wordt steeds groter en daarmee neemt ook hun behoefte toe aan ondersteuning door een familievertrouwenspersoon.

Wilt u weten wat een familievertrouwenspersoon voor uw gemeente kan betekenen en waarom dat gewenst én besparend is?

Nodig een familievertrouwenspersoon dan eens uit bij u aan tafel. Hij of zij gaat graag met u in gesprek.

Of lees eerst meer over het project Familievertrouwenswerk in het sociaal domein.

 

Terug