Onderzoek ‘De weg naar passende zorg’

Het Landelijk Platform GGz doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden.

Hebt u recent (dus na 1 januari 2015) gezocht naar langdurige zorg of ondersteuning bij uw psychische klachten? Of bent u familielid van iemand met die ervaring? Dan wil het Landelijk Platform GGz graag met u (samen) praten over de volgende punten:

 • Krijgt u hulp van familie of naasten? Is dat voldoende of heeft u behoefte aan meer of andere zorg of ondersteuning?
 • Kunt u informatie over de mogelijkheden voor zorg of ondersteuning goed vinden?
 • Weet u waar u naartoe moet gaan voor het aanvragen van zorg of ondersteuning?
 • Met wie heeft u allemaal te maken bij (het vinden van) de zorg of ondersteuning?
 • Hoe lang duurde het voordat de zorg of ondersteuning geregeld was?
 • Sluit de zorg of ondersteuning aan bij uw behoefte?

Het Landelijk Platform GGz wil de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om naar het ministerie van VWS duidelijk te maken hoe mensen met psychische klachten gemakkelijker passende zorg en ondersteuning kunnen vinden. U kunt helpen door uw ervaringen met ons te delen, zodat wij weten wat er goed gaat en wat er beter moet.

Ervaringen van cliënten en familie of naastbetrokkenen

Het onderzoek richt zich op diverse situaties. U kunt zich aanmelden als u of uw familielid of naaste:

 • zelfstandig thuis woont met mantelzorg
 • thuis woont met professionele zorg of ondersteuning, bijvoorbeeld via de ZVW of via de Wmo (gemeente), mogelijk met een PGB (persoonsgebonden budget)
 • in een beschermde woonvorm is gaan wonen met zorg en ondersteuning
 • in een kleinschalig wooninitiatief met zorg en ondersteuning is gaan wonen met een PGB.

Daarnaast zoekt men ervaringen van een specifieke groep, namelijk jongvolwassenen (18-25 jaar) met autisme

 • die thuis professionele zorg en ondersteuning krijgen, of
 • in een wooninitiatief wonen met zorg en ondersteuning en een PGB.

Persoonlijk interview

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek en uw ervaringen wilt delen, wordt er een afspraak gemaakt voor persoonlijk interview bij u thuis of op een locatie van uw voorkeur. Een medewerker van het Landelijk Platform GGz of van Ypsilon zal het gesprek met u voeren. De gesprekken vinden plaats in de periode september-november 2016. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een focusgroep.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de website van het Landelijk Platform GGz:

Ik meld me aan voor dit onderzoek >

Terug