Onze nieuwsbrief van mei 2017:

Hulpverleners zien meerwaarde van steun aan familie in triade

De familievertrouwenspersoon ondersteunt familie binnen de triade: de driehoek cliënt, familie en hulpverlener. Dat daar veel belangstelling voor was op het ART-kennisfestival, ligt voor de hand. ART staat voor Active Recovery Triad, herstel ín en ván de triade.

Lees meer >

Roxanne Vernimmen in bestuur LSFVP

“Ik heb als psychiater altijd veel aandacht gehad voor familie en naasten. Het zit in mijn genen om zo te kijken.” Aan het woord is Roxanne Vernimmen, voorzitter raad van bestuur van Altrecht en het nieuwe bestuurslid van de LSFVP.

Maak kennis met Roxanne Vernimmen >

“De zorgen om onze dochter kostten ons bijna ons huwelijk”

“De diagnose dat onze dochter psychiatrische problemen heeft, zette ons leven compleet op z’n kop. Hoe harder ik riep, hoe verder mijn man van me wegdreef. Juist in een periode dat ik hem harder nodig had dan ooit.”

Lees dit ervaringsverhaal >

Inspectie geeft grotere rol aan familie in calamiteitenonderzoek

Familie en naasten hebben een heel eigen kijk op de omstandigheden die leiden tot calamiteiten, zoals suïcide. Daarom wil de Inspectie familie en naasten meer betrekken bij calamiteitenonderzoek. Hoe dat het beste kan, is een onderzoek op zich.

Lees verder >

Psychiatrie is overal!

Psychiatrische of verslavingsproblemen trekken zich niets aan van ‘domeinen’. Daarom is het goed nieuws dat de familievertrouwenspersoon gezinnen kan blijven ondersteunen, ook als ze zorg ontvangen in het sociaal domein of bij de huisarts. U leest het in het aprilnummer van GGZtotaal.

Lees het artikel in GGZtotaal >

Nieuw: brochure voor hulpverleners in de ggz

Hulpverleners weten niet altijd wat ze van de familievertrouwenspersoon kunnen verwachten. Wat doet een familievertrouwenspersoon precies? Wat zijn de professionele kaders waarbinnen hij of zij werkt? U leest het in onze nieuwe informatiebrochure voor hulpverleners in de ggz.

Bekijk en bestel deze brochure >

 

 

 

Terug