Opinie: de bioscoopmoorden en de Wvggz

29 oktober 2019

Nederland wordt de laatste tijd ‘opgeschrikt’ door moorden door ontsnapte TBS-ers en mensen met een psychose. ‘Familie en burgers trekken aan de bel, maar er wordt niet ingegrepen.’ ‘Gevaarlijke gekken lopen vrij rond.’ Gelukkig wordt straks de Wet verplichte ggz ingevoerd. Dan kan iedere bezorgde burger een melding doen.

Nou ja, gelukkig? Het is natuurlijk fijn dat er met dan beter zal worden geluisterd naar familie en andere naasten. Nog al te vaak worden hun signalen niet voldoende serieus genomen. En inderdaad: soms gebeurt er iets gruwelijks. Maar aan de andere kant moeten we ook oppassen voor een verkeerde invulling van de wet. Doel is niet om mensen met psychiatrische problemen makkelijker af te kunnen zonderen, maar juist om te zorgen dat zorg goed aansluit bij het individu, zodat deze beter aan de maatschappij kan deelnemen.

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

Terug