Overtuigingskracht van ervaringsdeskundigen is geen fabeltje

In het project FABuleus worden ervaringsdeskundigen ingezet om professionals een blik te gunnen op wat het betekent om samen te leven met iemand met psychiatrische of verslavingsproblemen. En dat werkt, bleek op de afsluitende conferentie op 7 maart. Een professional: ‘Ik heb geleerd door de bril van familie te kijken en dan zie je toch iets anders.’

Informatie uit de eerste hand

FABuleus is een vervolg op de cursus Familie Als Bondgenoot(FAB) en werkt volgens de formule train-de-trainer: FABuleus traint de docenten en die trainen vervolgens de teams in hun eigen instelling. Centraal staat de samenwerking in de triade: de driehoek cliënt, professional en familie. De docenten van de training representeren de drie triadepartijen: een familie-ervaringsdeskundige, een cliënt-ervaringsdeskundige en professionals geven samen les aan een team. De ervaringsdeskundigen presenteren hun ervaringsverhalen en de professional schetst het theoretisch kader. De teams horen zo uit de eerste hand wat de rol van familie is en kan zijn. Bovendien krijgen ze handvatten om het triadisch werken in praktijk te brengen.

Meer begrip voor familie

Aan FABuleus werd deelgenomen door Mondriaan, GGZ Centraal en Parnassia Haaglanden. Bij de drie instellingen heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden. ‘Daaruit blijkt dat de training ook echt wat oplevert in de praktijk’, zegt José Laheij, initiatiefnemer van FABuleus. ‘Familie en naasten merken dat ze vriendelijker worden benaderd en meer informatie krijgen van de teams. De teamleden lijken beter aan te voelen wat er in familieleden omgaat.’

De kracht van ervaringsverhalen

Uit het onderzoek blijkt dat cliënten warme relaties tussen het team en hun familie erg op prijs stellen. Van de professionals die de training volgden zegt 70% dat ze sindsdien anders met familie omgaan. José Laheij: ‘Professionals vonden de ervaringsverhalen het meest overtuigend. Die maakten veel indruk en nodigden uit tot bezinning op de eigen rol in het team. Daarna bleek de beweging naar beter luisteren en meer betrekken van familie niet eens zo moeilijk te zijn.”

Meer lezen?

FABuleus is een project van MIND. Op de website van MIND kunt u binnenkort het definitieve eindverslag van FABuleus lezen. In onze volgende LSFVP-nieuwsbrief besteden we meer aandacht aan de ervaringen met FABuleus.

Contact met FABuleus

Wie meer informatie wil over het project kan contact opnemen met:
José Laheij
Projectleider FABuleus
06-48 28 15 01
j.laheij@osmadvies.nl

Terug