POH-ggz heeft vaak te weinig tijd voor naasten

De praktijkondersteuner (POH) die de huisarts ondersteunt bij de behandeling van patiënten met psychiatrische problemen, ervaart  de werkdruk vaak als te hoog. Dat blijkt uit de ‘Monitor generalistische basis-ggz’ van KPMG die 21 juni 2017 verscheen.

De POH-ggz zegt dat door het grote aantal consulten per dag andere activiteiten er vaak bij inschieten, zoals het betrekken van familie en naasten bij de behandeling van de patiënt. En dat is jammer. Want, zoals verderop in het rapport wordt geconstateerd:  voor het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de patiënt is het namelijk cruciaal dat het systeem, naasten en familie, worden betrokken bij de behandeling.

Onze familievertrouwenspersonen kunnen zowel familie en naasten als de POH-ggz of huisarts hierin ondersteunen. Lees de ervaring van een moeder met wiens zoon ‘niets aan de hand is’ >

Terug