Project Sociaal Domein: de eerste resultaten

Voor de LSFVP is 2016 vooral het jaar waarin het project ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’ van start ging. Uit vragen van huisartsen en Wmo-consulenten aan de LSFVP bleek dat de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening tekortschiet en het naasten niet lukt effectieve hulp te organiseren. Daarom biedt de familievertrouwenspersoon sinds 2016 in drie proefregio’s ook ondersteuning aan naasten van mensen die in zorg zijn bij de basis-ggz of het sociaal domein.

In dit jaarverslag leest u meer over de eerste activiteiten, ervaringen en uitkomsten van dit project.

Verder in dit jaarverslag:

  • observaties van de familievertrouwenspersoon
  • wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst met de LSFVP
  • kenmerken van hulpvragers en hulpvragen in 2016.

 

Dit jaarverslag is bedoeld voor professionals en beleidsmakers. Er verschijnt ook een korte publieksversie.

LSFVP-jaarverslag 2016 voor professionals (pdf) >

Terug