Roxanne Vernimmen in bestuur LSFVP

Roxanne Vernimmen is voorzitter van de raad van bestuur van Altrecht en sinds kort ook bestuurslid bij de LSFVP. Ze noemt die stap een vanzelfsprekendheid. “Familie is een thema van me. Altrecht kreeg als eerste instelling een LPGGz-ster voor familiebeleid én ik was voorzitter van de werkgroep die de nieuwe generieke module Naasten opstelde. Dus dat telefoontje van de LSFVP zat zó in de lijn, dat ik geen nee kon zeggen.”

“Ik denk dat hulpverleners wel weten dat familie en naasten er echt toe doen en nodig zijn, maar het is nog niet zo gemakkelijk om dat praktisch te regelen. Krijg bijvoorbeeld maar eens alle partijen aan tafel op het juiste moment. En als de cliënt niet wil dat de familie betrokken wordt, wat doen je dan? Hoe houd je de vertrouwensband met de cliënt in takt terwijl je je ook om de familie bekommerd? Dat is best ingewikkeld.

De generieke module Naasten is wat dat betreft een doorbraak. Die zegt: je moet familie of naasten altijd bij de behandeling betrekken. Je mag bepaalde informatie niet doorgeven, maar dat is iets anders dan dat je de familie er niet bij betrekt op de een of andere manier. Dat is een stap die tien jaar geleden binnen de ggz nog niet genomen werd. Toen werd er gezegd: de cliënt wil het niet, dus onze handen zijn geboeid. Feitelijk was dat niet zo, maar zo werd er wel mee omgegaan.

De LSFVP wordt wel eens gezien als een club die alleen voor familie en naasten opkomt. Maar dat doen we ten gunste van de behandeling en het herstel van de cliënt. Op het moment suprême is er bij cliënten vaak de angst: voor wie is de hulpverlener, voor mij of voor mijn familie? Maar als ze weer in een andere fase zitten, realiseren ze zich vaak wat familie voor ze kan betekenen. Ik hoop dat de generieke module dat op zijn minst bespreekbaar maakt.”

[Foto: vanderleefotografie]

 

Terug