Samenwerking familievertrouwenspersoon en steunpunt mantelzorg leidt tot maatwerk

Het steunpunt mantelzorg is in elke gemeente dé centrale voordeur voor alle mantelzorgers. Maar het beleid en de werkwijze van het steunpunt bepaalt elke regio zelf. Zo ook in Parkstad, de regio van acht samenwerkende gemeenten in Zuidoost-Limburg. De familievertrouwenspersoon ggz van de LSFVP is er al jaren actief in de ggz en sinds september 2016 ook in het sociaal domein.

Maatwerk voor mantelzorgers

Marjan Boumans van het steunpunt mantelzorg in Parkstad is positief over de samenwerking met de familievertrouwenspersoon in het sociaal domein. “We hebben altijd al goed contact gehad met de familievertrouwenspersoon ggz in onze regio. Nu de LSFVP op basis van subsidie de vertrouwenspersoon ook mag inzetten in het sociaal domein, is ons contact nog beter geworden. Als steunpunt werken we met meerdere organisaties samen die als specialist op hun terrein maatwerk kunnen leveren aan mantelzorgers die tegen problemen aan lopen. Deels overlapt onze kennis en kunde, maar dat maakt ons contact alleen maar beter. We hebben dezelfde basiskennis en kunnen daardoor een warme overdracht doen van de hulpvraag. Ook weten we wat de ander extra in huis heeft, waardoor we op tijd de juiste professional naar voren kunnen schuiven.”

Meerwaarde familievertrouwenspersoon ggz

Mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen hebben het zwaar, zegt Boumans. “Vaak willen die mensen niet dat familie zich bemoeit met hun probleem en houden ze dat af. Maar als het misgaat, dan is diezelfde familie wel de eerste contactpersoon en de stabiele factor. Mantelzorgers moeten dan continu hun grenzen bewaken. Ze willen meeleven en hun naaste helpen. Ze wikken en wegen: wat moet ik doen, wat is verstandig?”

“Kennis van de ggz is belangrijk, want in het kader van privacyregels loop je als mantelzorger en professional nogal snel vast bij het verkrijgen van informatie of van een ingang bij hulpverleners. De familievertrouwenspersoon ggz kan informatie geven over het ziektebeeld, hoe ermee om te gaan en weet de ingangen. En ook erg belangrijk: mantelzorgers kunnen problemen in stand houden. Dus ook de cliënt is erbij gebaat dat mantelzorgers snel geholpen worden.”

Verwarde personen in de wijk

“Een goede kennis van de ‘sociale kaart’ en dus van alle professionals rondom de cliënt en mantelzorger bij de sociale wijkteams is erg belangrijk,” vindt Boumans. “Ze moeten onze hulp tijdig inroepen. We zijn helaas te klein om in al die teams aanwezig te zijn, dus zou het fijn zijn als zij ook aandacht hebben voor de situatie van de mantelzorger. Een doorverwijzing is al voldoende. Wij op onze beurt moeten natuurlijk investeren in onze relatie met de wijkteams, maar bovenal het contact zoeken met de mantelzorgers. We investeren veel in communicatie en zichtbaarheid. En laten zien waarvoor men terechtkan bij ons en onze partners, zoals de familievertrouwenspersoon ggz. Het voordeel is dat we zonder indicaties werken. We zijn laagdrempelig en hebben de mogelijkheid om snel iets in gang te zetten.”

Overbelaste mantelzorgers

Boumans ziet veel mantelzorgers worstelen: “Soms kan een situatie zo ingewikkeld zijn dat een mantelzorger zegt ‘ik kap hier helemaal mee’. Je ziet dat ze makkelijk overbelast raken, omdat ze hun naaste nooit helemaal willen en zullen loslaten en de zorg te complex is. Er moet nog veel gebeuren om de positie van de mantelzorger te versterken, want de druk op de mantelzorger is hoger geworden. Er gaat veel aandacht naar degene die ziek is, maar zelden naar wat een mantelzorger nodig heeft: hoe die vormgeeft aan de zorg en dat combineert met zijn of haar leven. Als steunpunt mantelzorg en als familievertrouwenspersoon zijn we in de positie om de zorg voor de mantelzorger een kwaliteitsimpuls te geven. Daar vinden én versterken we elkaar.”

Marjan Boumans is consulent informele zorg bij Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad

 

Terug