SCP: Werkende ggz-mantelzorgers ervaren lagere kwaliteit van leven


Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven van werkende mantelzorgers en de mogelijkheden die zij hebben om de combinatie arbeid en zorg te versoepelen.

null

Kwaliteit van leven is gemeten als de algehele tevredenheid met het leven en de  ervaren tijdsdruk. Uit het onderzoek komt dat dat ggz-mantelzorgers minder dan gemiddeld tevreden zijn over hun leven. Zij voelen zich vaker onder tijddruk staan. Zij geven aan minder begrip te ervaren van hun werkgever omdat de psychische aandoening minder herkend wordt.

Lees hier het persbericht van het SCP  of het hele rapport.

Bron: SCP, 2019

Terug