Suïcide bespreekbaar maken

Praten over suïcide…

De familievertrouwenspersoon krijgt regelmatig vragen over suïcidepreventie. Hoe accepteer je de doodswens van een dierbare? Hoe voorkom je een suïcidepoging? De familievertrouwenspersoon ondersteunt ook nabestaanden na een geslaagde suïcide. Dan overheerst het verdriet, maar er is soms ook woede. Hoe kon dit gebeuren? Waarom is er niet naar mijn waarschuwingen geluisterd? De communicatie in de zorg over suïcide kan en moet beter.

…ook met familie

Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie werken cliënten en naasten samen aan een methode om beter met suïcide om te kunnen gaan. De LSFVP stelt voor om suïcidepreventie meer centraal te stellen in het contact met de familie. Het behandelend team kan daarin het initiatief nemen. Door familie en naastbetrokkenen meer te betrekken bij de behandeling, beter te informeren en te wijzen op cursussen. Ook de opvang van nabestaanden is een aandachtspunt.

Lees de aanbevelingen van cliënten en naasten in de 113Online-factsheet >

Suïcide landelijk op de agenda

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie werd in 2014 opgericht om suïcide bespreekbaar te maken en een methode te ontwikkelen voor suïcidepreventie. Aanleiding was de stijging van het aantal zelfmoorden in Nederland. Stichting 113Online coördineert de agenda en biedt online informatie, hulp en lotgenotencontact. De LSFVP behartigt binnen de agenda samen met de familieraden van het LPGGz de belangen van de familie en naastbetrokkenen in de ggz.

 

Terug