Thuisarts.nl verwijst door naar familievertrouwenspersoon

Thuisarts.nl beveelt mantelzorgers aan om tijdig hulp te zoeken bij de huisarts of de familievertrouwenspersoon als ze merken dat ze zelf klachten krijgen. Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekte. Huisartsen gebruiken thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten. Dat de familievertrouwenspersoon en de hulp- en advieslijn van de LSFVP worden genoemd op de website, maakt de familievertrouwenspersoon bereikbaar voor meer mantelzorgers: rechtstreeks via thuisarts.nl en via de spreekkamer van de huisarts of de praktijkondersteuner ggz.

‘Ik ondersteun iemand met ernstige psychische klachten’

Onder dit kopje geeft thuisarts.nl enkele waardevolle tips aan mantelzorgers om te voorkomen dat ze overbelast raken:

  • blijf goed voor uzelf zorgen en bewaak uw grenzen
  • zoek informatie over de psychische aandoening, zodat u de cliënt beter begrijpt en beter met de situatie kunt omgaan
  • maak een noodplan, zodat u weet wat u moet doen in een eventuele crisis
  • zoek steun voor uzelf bij uw huisarts, lotgenoten of een familievertrouwenspersoon

Bekijk de informatie op thuisarts.nl >

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De informatie op thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen en wetenschappelijk verantwoord. Het NHG ontwikkelt landelijke richtlijnen en nascholing voor huisartsen. Via patiëntenfolders en thuisarts.nl informeert het NHG patiënten en mantelzorgers.

Terug