Tweede Kamer akkoord met Wet verplichte ggz, inclusief familievertrouwenspersoon

Nieuw in de Wet verplichte ggz is de familievertrouwenspersoon (hoofdstuk 12). Zorgaanbieders zijn verplicht om familie en naasten van hun cliënten de diensten van de familievertrouwenspersoon aan te bieden. Dat zet de stem van de familie kracht bij. De familievertrouwenspersoon is op de hoogte van wet- en regelgeving en kent de weg in de zorg. Met de deskundige ondersteuning van de familievertrouwenspersoon is het voor familie en naasten eenvoudiger om een klacht in te dienen of tekortkomingen in de zorg te melden bij de Inspectie.

Zorg boven opname

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen van 1994. In de naamswijziging schuilt ook het belangrijkste verschil tussen de twee wetten. Stond in de Bopz opname nog centraal, de nieuwe wet verplichte ggz richt zich op zorg en behandeling. Die behandeling hoeft niet plaats te vinden in een ggz-instelling. Als het beter is voor de cliënt, kan hij of zij ook thuis worden behandeld of op een andere logische locatie.

Geen observatiemaatregel

Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag werd de zogenaamde observatiemaatregel weggestemd. De maatregel maakte het mogelijk om mensen die verward overkomen drie dagen verplicht ter observatie op te nemen in een ggz-instelling. De Kamer vond dit strijdig met het behandelprincipe van de wet. Tegen de observatiemaatregel is intensief gelobbyd door familie- en cliëntenorganisaties.

De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit zal vermoedelijk nog een jaar in beslag nemen.

Terug