Verkiezingsuitslag: investeer in familie in de ggz

Wat betekent de verkiezingsuitslag voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Het is waarschijnlijk dat de VVD, het CDA en D66 elkaar opzoeken om een coalitie te vormen. Dan blijven het eigen risico in de zorg en de eigen bijdragen in de Wmo bestaan. Als het aan het CDA en D66 ligt, worden die eigen bijdragen wel minder, in elk geval voor de lagere inkomens. De drie partijen zijn vóór verdere ambulantisering van de zorg, maar erkennen dat die nog niet overal op orde is. Om goede zorg in de wijk voor elkaar te krijgen, moeten zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars meer samenwerken, vinden ze. En is een investering nodig in de positie en ondersteuning van familie, naasten en mantelzorgers.

‘Met het project Sociaal Domein doet de LSFVP dat al’, zegt Peter van den Broek, projectleider bij de LSFVP. ‘In het sociaal domein heeft familie te maken met zorg die uit verschillende potjes wordt gefinancierd. Bijvoorbeeld huisartsenzorg, betaald door zorgverzekeraars, en Wmo-zorg, die de gemeente betaalt. Dat maakt het sociaal domein voor veel familieleden ondoorzichtig. Juist in dat samenspel van zorgaanbieders kan de familievertrouwenspersoon ze ondersteunen. De familievertrouwenspersoon vormt een verbindende schakel tussen het lokale en regionale netwerk van wijkteams, steunpunten mantelzorg en vrijwilligerswerk, huisartsen en ggz-instellingen. Het zou mooi zijn als de nieuwe coalitie die deskundigheid benut om de positie en betrokkenheid van familie structureel te verbeteren!’

Meer informatie over het project Sociaal Domein van de LSFVP >

Terug