Vragen over het vertegenwoordigen van uw naaste?

Soms kan iemand met een psychiatrische stoornis niet meer voor zichzelf opkomen. Hij heeft dan iemand nodig die hem ondersteunt en beslissingen voor hem neemt. Iemand die hem beschermd en vertegenwoordigd. Meestal is dat een familielid of een naastbetrokkene. In andere gevallen wijst de rechter een wettelijke vertegenwoordiger aan.

Op goedvertegenwoordigd.nl vindt u informatie over het regelen van vertegenwoordiging voor uw naaste. Waarover mag u wel en niet beslissen? Hoe weet u of u uw naaste goed vertegenwoordigt? U vindt er ook informatie over verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging, zoals volmacht, mentorschap, curatele en bewindvoering. Er zijn aparte pagina’s over vertegenwoordiging van mensen met psychiatrische problematiek, dementie of een verstandelijke beperking.

De website goedvertegenwoordigd.nl is een initiatief van de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) en de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI).

Naar goedvertegenwoordigd.nl >

 

Terug