Wat zijn mijn keuzes in de langdurig zorg?

Breng ggz-cliënten en hun familie, naasten en mantelzorgers in contact met cliënt-ondersteuners, cliënt-ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen. Dat is een van de aanbevelingen van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ypsilon in het rapport ‘Er valt weinig te kiezen’. Onderzocht werd welke informatie en ondersteuning ernstig psychiatrische cliënten en hun naasten nodig hebben bij het kiezen van passende langdurige zorg.

Zoals uit de titel van het rapport blijkt, valt er niet zoveel te kiezen in de ggz. De mogelijkheden om te wonen, werken of studeren met begeleiding zijn beperkt. Toch willen cliënten en naasten weten wat hun opties zijn én hulp bij het maken van een keuze die past bij hun situatie. Maar om daar de nodige informatie en ondersteuning bij te krijgen, is vaak niet eenvoudig.

Cliënten en naasten zijn voor hun informatie afhankelijk van een scala aan professionals uit verschillende ‘domeinen’: ggz-instellingen, huisartsen, mantelzorgorganisaties en gemeenteambtenaren. Maar niet alle professionals hebben specifieke ggz-kennis of zijn op de hoogte van het zorgaanbod buiten hun eigen organisatie. De informatie die cliënten en naasten krijgen is vaak onvolledig of onbegrijpelijk. Dat maakt dat ze de keuze vaak overlaten aan professionals.

“Een ongewenste situatie”, vindt Rob Jongejans, directeur van de LSFVP. “Cliënten en naasten willen hun eigen, gefundeerde keuzes maken. Ze willen duidelijkheid en overzicht hebben, maar de indeling van ons zorgstelsel in ‘domeinen’ staat daar haaks op. Die leidt juist tot versnippering en onduidelijkheid. Er is grote behoefte aan één loket voor informatie en aan continuïteit in de ondersteuning. De LSFVP onderschrijft dat cliënt-ondersteuners, cliënt-ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen die rol heel goed kunnen vervullen. Onafhankelijk en domein-overstijgend.”

Lees het rapport ‘Er valt niet veel te kiezen’>

Ook de LSFVP werkt aan continuïteit en domein-overstijgende ondersteuning van naasten. In drie regio’s ondersteunt de familievertrouwenspersoon ook naasten in het sociaal domein en de eerstelijnszorg.

Meer informatie over het project Sociaal Domein >

Terug