Wijkteams behoefte aan ggz-kennis voor ondersteunen ‘verwarde mensen’

“Leren hoe je kwetsbare mensen in de praktijk betere persoonlijke ondersteuning biedt’. Dat was een van de doelstellingen van het congres Verwarde Personen op 27 juni 2017 in het Van der Valk Hotel in Veenendaal. Met kwetsbare mensen werd bedoeld: mensen met een acute zorgnood, ook wel ‘verwarde mensen’ genoemd. Voor kwetsbare naasten had men vooralsnog geen antwoorden.

De ongeveer 180 aanwezigen kwamen voornamelijk uit sociale wijkteams en de maatschappelijke zorg. Ook waren er behandelaren uit de ggz, onderzoekers en een enkele vertegenwoordiger van een familieorganisatie. Toon Vriens en Ellen de Leijer waren aanwezig namens de LSFVP.

Gebrek aan ggz-deskundigheid

“Wat me opviel”, zegt Toon Vriens, “is dat er maar heel weinig professionals met een ggz-achtergrond in de wijkteams zitten. Er schuift ook zelden een ggz-professional aan. In de meeste gemeenten zijn ggz, huisarts en sociaal team nog gescheiden systemen. Maar bij complexe problematiek en vragen over passende zorg, is ggz-deskundigheid onontbeerlijk. Bijvoorbeeld wanneer naasten zich zorgen maken over de behandeling of zelf overbelast dreigen te raken. Die vragen kan een sociaal wijkteam niet beantwoorden.”

De advies- en hulplijn van de LSFVP wordt steeds vaker gebeld door sociale wijkteams, huisartsen en Wmo-consulenten. Die merken dat de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening tekortschiet en dat het naasten niet lukt effectieve hulp te organiseren. Meestal gaat het om vragen over de sociale kaart, of over psychiatrische ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan.

Toon Vriens: “De bezoekers van het congres waren duidelijk op zoek waren naar verbinding en samenwerking. De familievertrouwenspersoon gaat die samenwerking graag aan, ook in het sociaal domein, want hij beschikt over kennis die daar gemist wordt. Er was gelukkig veel belangstelling voor de informatiestand van de LSFVP: vrijwel alle aanwezigen namen een folder mee naar huis. Ik hoop dat ze daardoor vaker hun weg naar de familievertrouwenspersoon vinden.”

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon in het sociaal domein >

Terug